Interests

เป็นความจริงที่ว่า การเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิต แต่เราก็คงปฏิเสธไม่ได้ใช่มั้ยคะ? 

ว่าการเงินที่ดี จะช่วยให้คุณสร้างชีวิตที่ต้องการ...ได้ง่ายขึ้น

แล้วการเงินที่ดี ควรเป็นอย่างไร? เราอาจคิดกันว่า...

 • แค่มีเงินใช้กินอยู่ได้อย่างสบาย ๆ ต่อเดือน แค่
...Read more

Benefits from the course
 • เพื่อให้รู้ถึงความจําเป็น และแนวทางในการวางแผนการเงินบุคคล
 • เพื่อทราบแนวทางการจัดการเงินให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ในชีวิต
 • โดยอิงจากทฤษฎีการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ถ่ายทอดให้สามารถทําได้ทันทีและเข้าใจได้ง่าย
 • ได้แก่จัดการภาระหนี้ วินัยการออม การซื้อประกันคุ้มครอง การลงทุนเพื่อเป้าหมายสําคัญในชีวิต
 • เช่น การวางแผนการศึกษาบุตร การวางแผนภาษี การเก็บเงินเพื่อเกษียณ
About Teacher
 • เบญญารัต-image

  เบญญารัต ชวลิตทิพากร

  0

  0

  0

  • ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนและให้คําปรึกษาลูกค้าบุคคล
  • วิทยากร นักเขียน
  • มีประสบการณ์ด้านการธนาคารนาน 10 ปี
  • เป็นผู้สร้างเพจ : รวยเพื่อลูก และเว็บไซต์: http://Benyarat.com/ อัปเดตเรื่องเงิน การลงทุน การเก็บออม วางแผนการเงิน และเรื่องการเลี้ยงลูก
  • ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)
  • ใบอนุญาตแนะนําการลงทุน
  • ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต
  Học กลยุทธ์ด้านการเงิน online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿