มาร่วมทดลองใช้เว็บไซด์เวอร์ชั่นใหม่ (PC version) ที่นี่ และสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ ลิงก์

x
English Clinic ซ่อมภาษาอังกฤษให้พูดได้ใน 4 ชั่วโมง
English Clinic ซ่อมภาษาอังกฤษให้พูดและเขียนได้ใน 4 ชั่วโมง
4.0 (0 อันดับ)
ลักษณะคอร์สเรียน

เรียนภาษาอังกฤษมาตั้งหลายปีแต่ทําไมยังพูดคุยสื่อสารไม่ได้ ตะกุกตะกักเหลือเกิน
กลัวออกเสียงผิด กลัวเขาฟังไม่ออก กลัวเขาหัวเราะเยาะเย้ย
หากคุณกําลังมีปัญหาเหล่านี้ และกําลังหาทางแก้ เรามีทางออกให้คุณ ลองมาเรียนกับเราสิ

 

เรียนภาษาอังกฤษมาตั้งหลายปีแต่ทําไมยังพูดคุยสื่อสารไม่ได้ ตะกุกตะกักเหลือเกิน
กลัวออกเสียงผิด กลัวเขาฟังไม่ออก กลัวเขาหัวเราะเยาะเย้ย
หากคุณกําลังมีปัญหาเหล่านี้ และกําลังหาทางแก้ เรามีทางออกให้คุณ ลองมาเรียนกับเราสิ

ในบทเรียน "ซ่อมภาษาอังกฤษ" นี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการพูด อ่าน เขียน ที่พัฒนามาจากประสบการณ์ตรงของผู้สอน อาจารย์นฤมล รัตนาอัมพวัลย์ (ครูแจง) ผู้มีประสบการณ์ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทชาวไทยในสหรัฐอเมริกา และพบว่านักเรียนไทยโดนชาวต่างชาติดูถูกเนื่องจากทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ครูแจงคิดวิธีพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทย เพื่อไม่ให้ชาวต่างชาติมาดูถูกได้อีก
โดยครูแจงจบปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ และโทฝรั่งเศส จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจภาษาต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มให้กับนักเรียนมามากกว่า 300 คน

ในบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้ทราบปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษของคนไทยและวิธีการออกเสียงที่ถูกต้อง การรู้จักสร้างรูปประโยคง่ายๆ เพื่อการสื่อสาร เทคนิคการเพิ่มคําศัพท์และหลักไวยากรณ์เบื้องต้นที่จําเป็นและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเขียนเพื่อสื่อสารได้ และเทคนิคการเพิ่มคําศัพท์

โดยเมื่อนําบทเรียนที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติและใช้งานจริงแล้ว ผู้เรียนจะมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันมากขึ้น และสามารถสื่อสารผ่านการเขียนได้อย่างดีในลําดับต่อไป

มาก้าวผ่านความกลัวและเพิ่มพูนความกล้าไปพร้อมกับเรา สมัครเลย

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

 • หูฟัง

 • สถานที่เงียบๆ เหมาะสําหรับการศึกษาคอร์สเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • พูดและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องท่องจํา

 • สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง ทําให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ดีขึ้น

 • รู้จักวิธีการใช้ไวยากรณ์ในรูปแบบต่างๆ ได้คล่องแคล่วและแม่นยําขึ้น

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในด้านการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ไม่กลัวการอ่านภาษาอังกฤษที่ดูเยอะและยาก

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • ผู้คนที่เรียนภาษาอังกฤษมานานแต่ไม่กล้าใช้

 • เหมาะกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษามหาวิทยาลัย

 • พนักงานบริษัท บุคคลวัยเกษียณ

 • ผู้ที่จําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
05:49
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
ปัญหาการออกเสียงของคนไทย
02:14
บทที่ 4
หลักการออกเสียงพยัญชนะและสระของอักษรไทยและอังกฤษ
06:15
บทที่ 5
การทดลองประสมคำ
13:47
บทที่ 6
เทคนิคเพิ่มเติมในการออกเสียง
06:53
บทที่ 7
การใบ้คำจากประโยค
05:15
บทที่ 8
ประโยคประกอบไปด้วย ประธาน กริยา กรรม
02:34
บทที่ 9
เทคนิคการเพิ่มคำศัพท์
18:34
บทที่ 10
หลักการตั้งคำถามง่ายๆ
12:52
บทที่ 11
มาลองคุยกันพูดในรูปแบบประโยคง่ายๆ ไม่ซับซ้อน
06:14
บทที่ 12
Noun
08:54
บทที่ 13
Article
06:29
บทที่ 14
Adjective
06:07
บทที่ 15
Pronoun
03:20
บทที่ 16
Adverb
07:47
บทที่ 17
Verb Part 1
15:18
บทที่ 18
Verb Part 2
12:18
บทที่ 19
Tense Part 1
06:47
บทที่ 20
Tense Part 2
09:36
บทที่ 21
Tense Part 3
15:55
บทที่ 22
Passive Voice
09:05
บทที่ 23
If Clause
08:48
บทที่ 24
Indirect Speech
12:01
บทที่ 25
Compound Sentence
09:19
บทที่ 26
Complex Sentence
15:29
บทที่ 27
มาลองคุยกันพูดในรูปแบบประโยคจากไวยากรณ์
04:14
บทที่ 28
ลำดับเรื่องจากการเขียน Outline และการฝึกเขียนอย่างถูกต้อง
10:24
บทที่ 29
เทคนิคการอ่านเร็ว
15:04
บทที่ 30
Impromptu Speech
01:38
บทที่ 31
สรุปรวบยอด
02:31
ประวัติผู้เขียน
จบปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ และโทฝรั่งเศส จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จบปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจภาษาต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนทั้งแบบตัวต่อตัว แบบกลุ่ม และสอนให้กับพนักงานบริษัท ซึ่งมีประสบการณ์สอนนักเรียนมามากกว่า 300 คน
มีประสบการณ์ไปร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทที่รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา และพบว่านักเรียนต่างชาติดูถูกนักเรียนไทยว่าไม่มีสมอง เป็นตัวแถม จึงตัดสินใจกลับมาคิดวิธีที่จะพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย โดยมุ่งหวังให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ทุกคน และไม่ให้ใครมาดูถูกคนไทยได้อีก
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center