Interests

   ยุคสมัยเปลี่ยน ค่านิยมก็เปลี่ยน ขนมไทยซึ่งเคยเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติเริ่มห่างหายไปจากชีวิตประจําวัน เมื่อพูดถึง "อาลัว" หลายท่านไม่รู้จัก ด้วยเหตุนี้ผู้สอนซึ่งชืนชอบและหลงใหลในรสชาติขนมไทย และต้องการอนุรักษ์ขนมไทยให้คงอยู่ต่อไปในรูปแบบที่สวยงาม สํ

...Read more

Benefits from the course
 • เพื่อปรับรูปลักษณ์ขนมไทยให้ดูสวยงามร่วมสมัยและเพิ่มมูลค่าให้ขนมไทย
About Teacher
 • ชุติมา-image

  ชุติมา ชูวงค์ / ภัทรพร ภู่สุรัตน์

  0

  0

  0

  • เรียนทําขนมไทยจากสถาบันสอนทําขนม และศึกษาทดลองเพิ่มเติมด้วยตนเอง
  Học อาลัวดอกไม้ 8 ชนิด online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿