Interests

ในยุคที่ทั่วโลกเชื่อมต่อกันด้วยภาษา ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทํางาน หรือไม่เว้นแม้แต่การเดินทางท่องเที่ยวต่างแดน ปฏิเสธไม่ได้ว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สามที่ผู้คนสนใจเรียนอย่างแพร่หลาย สำหรับใครที

Read more
Benefits from the course
 • เข้าใจโครงสร้างประโยค คําศัพท์ รูปวลีภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
 • ออกเสียงภาษาฝรั่งเศสได้อย่างถูกต้องและใกล้เคียงเจ้าของภาษา
 • สามารถใช้ประโยคพื้นฐานภาษาฝรั่งในสถานการณ์ต่างๆได้
About Teacher
 • น.ส.แพรวไพลิน-image

  น.ส.แพรวไพลิน เลิศวาณิชปกรณ์

  0

  1

  0

  • เจ้าของเฟชบุ๊กแฟนเพจ พูดฝรั่งเศสได้ ไม่ต้องปารีส
  • เจ้าของ YouTube: KRU PRAEW
  • ได้รับใบประกาศนียบัตร DELF B2 (ใบรับรองภาษาฝรั่งเศสระดับ B2)
  • มีประสบการณ์ทํางานกับคนฝรั่งเศสมามากกว่า 4 ปี
  • เปิดแพลตฟอร์มสอนภาษาฝรั่งเศส ทั้งทางออนไลน์และคลาสสด
  • เป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสให้กับคนไทย
  • เป็นอาจารย์สอนภาษาไทยให้กับคนฝรั่งเศสอีกด้วย
  Học ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน online | Edumall Việt Nam

  3,500 ฿

  Add to wishlist
  Share

  3,500 ฿