Interests

ธุรกิจการนําเข้า

 • ส่งออกในปัจจุบัน มีอัตราการขยายตัวที่สูงและรวดเร็ว หลายคนหันมาทําธุรกิจส่งออกโดยไม่รู้วิธีการหรือข้อจํากัดในการทําธุรกิจ ส่งผลให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหรือขาดทุน คอร์ส "เคล็ดลับทําธุรกิจนําเข้า สําหรับผู้เริ่มต้น" จะสอนให้คุณเข้
...Read more

Benefits from the course
 • เข้าใจหลักการและขั้นตอนในการทําธุรกิจนําเข้า-ส่งออก
 • เข้าใจขั้นตอนการทําบัตรประจําตัวผู้นําเข้า-ส่งออกรวมถึงการเตรียมเอกสารนําเข้า
 • เข้าใจขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ และการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
About Teacher
 • ศตพล-image

  ศตพล จันทร์ณรงค์

  4.3

  1

  0

  • เป็นเจ้าของธุรกิจถึง 30 แห่ง ทั้งให้บริการเช่าอุปกรณ์การจัดงานแสดงอย่าง Organizer รวมถึง โกดังให้เช่า
  • มีประสบการณ์การนําเข้าสินค้า และตัวแทนจําหน่ายสินค้า มานานกว่า 15 ปี
  • จัดคอร์สสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้นักเรียนได้ศึกษาจากประสบการณ์จริง ซื้อจริง นําเข้าจริง พาไปดูแหล่งสินค้า และขั้นตอนการขนส่งนําเข้าสินค้าจีน
  เรียน เคล็ดลับทำธุรกิจนำเข้า สำหรับผู้เริ่มต้น - ที่ดีที่สุด 2021 | Edumall Thailand

  1,300 ฿

  3,200 ฿

  Add to wishlist
  Share

  1,300 ฿

  3,200 ฿