Interests

   ในปัจจุบัน เราเจอปัญหาหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นการต้องพจญรถติด รอรถโดยสารเป็นเวลานานๆ การทำงานหนักจนไม่มีแม้แต่เวลาที่จะดูแลตัวเอง ไม่ว่าจะพยายามจัดการเวลาในการใช้ชีวตในแต่ละวันก็ยังไม่สามารถทำให้มีเวลามากพอที่จะทำสิ่งต่างๆที่อยากจะทำได้ รวมไปถึง

...Read more

Benefits from the course
 • ประหยัด​เวลาจากการเดินทางไปออกกําลัง​กาย​ไกลๆ
 • สามารถ​หลอมรวมไปกับชีวิต​ประจําวันได้เลย
 • ช่วยให้ร่างกายที่อ่อนล้าค่อยๆ Active ขึ้น​
 • ช่วย​ระบบเลือดและน้ําเหลืองทํางานดีขึ้น
 • ช่วยลดความเครียด​
 • ช่วยลดอาการหมกมุ่น หรือฟุ้งซ่าน
 • ช่วยให้​เกิดความเคยชินในการทําให้​ร่างกายมีสุขภาพ​ที่ดีขึ้น​
About Teacher
 • วิชัย-image

  วิชัย ปิติเจริญธรรม​

  0

  0

  0

  • เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คําพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง
  • เป็นผู้นําการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติให้กับองค์กรชั้นนําของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิ โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน, สุพรีเดิร์ม, บ.เอพีฮอนด้า, บ.ซิโนไทยฯ, เซ็นทรัล, บิ๊กซี, บ.อเมริกัน สแตนดาร์ด, บล.ซีมิโก้, ทรีนีตี้, AIS, TRUE ฯลฯ
  • ปัจจุบันดูแลโครงการฝึกอบรมขนาดใหญ่ให้องค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทชั้นนําในนิคมอุตสาหกรรม บริษัทเอกชนข้ามชาติ ฯลฯ ในฐานะวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจในระดับสูง
  • ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้อํานวยการของ บริษัท ทํางานด้วยใจ และบริษัท วิทยากรมืออาชีพ อีกด้วย
  Học เทคนิคการมีสุขภาพที่ดีสําหรับผู้ที่มีเวลาน้อย online | Edumall Việt Nam

  2,900 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,900 ฿