Interests

จะดีแค่ไหนที่เราสามารถทําผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนํามาใช้ได้เองและสามารถสร้างรายได้ให้เราได้ด้วย โดยสามารถขายเป็นสินค้า OTOP ของเราเอง ที่ผลิตสิค้าแฮนเมดจากสมุนไพรที่เรามีใกล้ตัวอีกด้วย โดยเนื้อหาของคอรส์อัดแน่นกับผลิตภัณฑ์เบื้องต้นต่างๆ ให้ทางผู้เรียนทราบ

...Read more

Benefits from the course
 • สามารถนําสมุนไพรในครัวเรือนมาเพิ่มมูลค่าได้
 • เรียนรู้การผลิตสินค้าผลิคภัณฑ์จากสมุนไพรใกล้ตัว
 • สามารถนําสร้างรายได้และรสร้างจากการผลิตสินค้าได้
About Teacher
 • ชัชวาลย์-image

  ชัชวาลย์ วุฒิเลาหพันธ์

  5

  1

  0

  • เจ้าของผลงานรางวัลระดับประเทศ โครงงานฐานวิจัยการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากชุมชน (ปี 2557 - ปัจจุบัน)
  • ผู้ดูแลและที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ทั้งในไทยและต่างประเทศ
  • เจ้าของคอร์สออนไลน์สอนทําผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ กว่า 2,000 คน
  • เจ้าของกลุ่มเปิดกรุสมุนไพรโบราณคู่ตํานานเมืองเก่าที่ถ่ายทอดความรู้ทางภูมิปัญญาในการแปรรูปสมุนไพร เพื่อผลิตภัณฑ์แฮนเมด และมีผู้ติดตามมากกว่า 20,000 คน
  • เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้สาธิตการทําผลิตภัณฑ์
  Học วิธีการถ่ายรูปสินค้าให้สวย น่าซื้อ ถูกใจผู้บริโภค online | Edumall Việt Nam

  2,499 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,499 ฿