Interests

   หากคุณเป็นคนเรียนไม่เก่ง อ่านหนังสือเรียนไม่รู้เรื่อง ผลการเรียนตกต่ำหลักสูตรนี้ช่วยคุณได้แน่นอน แน่นอนว่าน้อง ๆ นักศึกษาหลายคนมักพบเจอปัญหาอ่านหนังสือเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่อง จําไม่ได้ จําไม่หมด หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่ว ๆ ไปที่เมื่อเริ่มอายุมากขึ้น

...Read more

Benefits from the course
 • เพื่อเผยแพร่เทคนิควิธีการเรียนเก่ง ที่ใคร ๆ ก็นําไปใช้ได้ แม้จะเคยเป็นคนเรียนไม่เก่งมาก่อน
 • สามารถเปลี่ยนเป็นเด็กเรียนเก่งช่วงแค่ข้ามเทอม
 • เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของตนเองได้
About Teacher
 • เกรียงศักดิ์-image

  เกรียงศักดิ์ ลาภจตุรพิธ

  0

  0

  0

  • นักศึกษาแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เจ้าของหลักสูตรนพลักษณ์ จิตวิทยาบุคลิกภาพที่มีความแม่นยําและลึกซึ้ง
  • นักเขียน eBook Bestseller นิยายแนว How-to ชื่อ "หมอเจ็บ"
  • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สอนนศ.ป.โท สาขา นวัตกรรมการศึกษา
  Học ใคร ๆ ก็เรียน "เก่ง" ได้ถ้ารู้เคล็ดลับ online | Edumall Việt Nam

  990 ฿

  Add to wishlist
  Share

  990 ฿