Interests

   แน่นอนว่าเราทุกคนย่อมอยากเห็นบุตรหลานของเราเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ คอร์สนี้จะช่วยจุดประกายให้บุตรหลานของท่าน กล้าแสดงออกในพรสวรรค์ที่เขามีเพื่อทำให้เขากล้าที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเอง รวมถึงจะช่วยให้เค้าค้นพบ Passion ของเค้าทำให้เราส่ง

...Read more

Benefits from the course
 • เพื่อให้น้องๆได้มีความมั่นใจในตัวเองสามารถที่จะใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นใจขึ้น
 • กล้าพูดในที่สาธารณะ
 • กล้านําเสนองานหน้าชั้นเรียน
 • ค้นพบ Passion ของตัวเองได้เร็วขึ้น
 • .ผู้ปกครองสามารถนําสิ่งที่ได้จากบทเรียนไปสอนต่อให้กับบุตรหลาน
 • สามารถส่งเสริมบุตรหลานไปในทางที่เขาต้องการได้ถูกต้องมากขึ้น
About Teacher
 • พศวัต-image

  พศวัต เหลืองวิไล

  0

  0

  0

  • Certificate Advance Comedy by The Drama Academy by Kru Ngor
  • ผู้ชนะการประกวด Humorous Speech จาก Toastmasters Thailand
  • เจ้าของคอร์ส เปลี่ยนคนใบ้ ให้เป็นคนบ้า จํานวน 14 รุ่น
  • เจ้าของคอร์สสด เปลี่ยนเด็กเนิร์ด ให้เป็นเด็กแนว 1 รุ่น
  • วิทยากรองค์การเอกชนและรัฐบาล
  • เจ้าของเพจ Happiness Grade A
  Học เปลี่ยนเด็กเนิร์ด ให้เป็นเด็กแนว online | Edumall Việt Nam

  2,499 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,499 ฿