Interests

หากคุณกําลังประสบปัญหาสอบ TOEIC ได้คะแนนน้อย ทําข้อสอบไม่ได้ อ่านเองอย่างไรก็ไม่เข้าใจ อยากสอบ TOEIC ให้ได้คะแนนเยอะๆแต่ทําอย่างไรก็ไม่ถึงตามที่คาดหวังไว้ จนหลายคนหมดหนทางและท้อแท้ใจ อย่าพึ่งหมดหวัง เราเห็นความพยายามของคุณ เราจึงรวบรวมความรู้ความเข้า

...Read more

Benefits from the course
 • เข้าใจไวยากรณ์ที่ออกข้อสอบ TOEIC บ่อย
 • เข้าใจโครงสร้างประโยคที่ใช้วิเคราะห์ข้อสอบ sentence completion และ text completion
 • สามารถทําแบบฝึกหัดและเข้าใจเทคนิคการทําข้อสอบ
About Teacher
 • Nares-image

  Nares Surasith

  0

  0

  0

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก กว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 30 ปี
  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 60 เล่ม ที่วางจําหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศกว่า 30 ปี เช่น พิชิต TOEIC ด้วยเทคนิคง่ายๆ (พิมพ์ครั้งที่ 14) คัมภีร์ Redesigned TOEIC (พิมพ์ 7 ครั้งในปีครึ่ง) หลักสูตรย่อ TOEIC (พิมพ์ครั้งที่ 13) ฯลฯ
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • เป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • เป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิยาลัยราชพฤกษ์ริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • เป็นประธานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. และ ประเมินผลงานวิชาการและวิจัยให้กับหลายมหาวิทยาลัย
  • เป็นอาจารย์สอนพิเศษ บรรยายระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หลายมหาวิทยาลัย
  • ปัจจุบันเป็นเจ้าของและเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นอาจารย์สอนทางออนไลน์หลายแห่ง กว่า 40 คอร์ส
  Học เทคนิคขั้นเทพ พิชิต grammar toeic ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง online | Edumall Việt Nam

  2,500 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,500 ฿