Interests

เชื่อว่าหลายคนคงอยากมีพื้นที่สีเขียวในบ้าน ไม่ว่าที่อยู่ของท่านจะเป็นบ้านหรือคนโดก็สามารถสร้างพื้นที่สีเขียวของท่านเองได้อย่างง่ายดาย แต่สิ่งที่เป็นปัญหาสําหรับท่านทั้งหลายนั้นคือ การมีพื่นที่อย่างจํากัด มีพื้นที่น้อย ไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองเพราะคิ

...Read more

Benefits from the course
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพจัดสวนแนวตั้งได้
 • สามารถเพิ่มรายได้ให้กับตนเองจากการจัดสวนราคาประหยัดด้วยตนเอง
 • สามารถจัดสวนง่ายๆ ด้วยตนเอง ในพื้นที่บ้านหรือคอนโดที่มีพื้นที่กว้างหรือแคบ
About Teacher
 • ปกรณ์-image

  ปกรณ์ พิสุทธิ์ชาน

  4.4

  1

  1

  • ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร Thaihydrohobby
  • ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร Greeninspired
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการทําธุรกิจจัดสวนมากกว่า 10 ปี
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ( MBA ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
  • เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์มากกว่า 10 ปี
  Học จัดสวนแนวตั้งสวยๆ สไตล์ modern ด้วยตัวเอง online | Edumall Việt Nam

  2,999 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,999 ฿