Interests

หากใครกำลังมองหาช่องทางในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ อยากศึกษาความรู้ก่อนจะทำธุรกิจแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง ลองมาเรียนคอร์ส "เคล็ดลับทำธุรกิจส่งออกให้ประสบความสำเร็จ" ปูพื้นฐานตั้งแต่การทำความเข้าใจหลักการส่งออกเบื้องต้นไปจนถึงการทำธุรกิจให้ประสบความสำเ

Read more
Benefits from the course
 • เข้าใจความรู้เบื้องต้นในการเริ่มทําธุรกิจส่งออกอย่างละเอียด
 • เรียนรู้ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวัง การขนส่งสินค้า การเจรจาต่อรอง
 • ได้ mindset ในการประกอบธุกิจให้ประสบความสําเร็จ การหาตลาด การเลือกสินค้า
 • เข้าใจหลักการทําการตลาดออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
About Teacher
 • เรวดี-image

  เรวดี สุขสราญรมย์

  4.4

  1

  1

  • ปริญญาโท MBA International Business Management จาก Stamford University
  • ผลงานเขียนหนังสือ "ธุรกิจส่งออก สําเร็จได้ รวยเร็ว" "มาปล่อยปลาดาวกันเถอะ"
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
  Học เคล็ดลับทําธุรกิจส่งออกให้ประสบความสําเร็จ online | Edumall Việt Nam

  1,000 ฿

  2,900 ฿

  Add to wishlist
  Share

  1,000 ฿

  2,900 ฿