Interests

คุณเคยประสบปัญหานี้หรือไม่ ทําไมขายวิธีขายเดียวกันแต่ขายได้ดีกับคนบางกลุ่ม แต่บางกลุมกลับขายไม่ได้เลย เทคนิคการขายไม่มีมาสเตอร์คีย์ที่จะทําให้ลูกค้าทุกคนเปิดใจซื้อ เนื่องจากแต่ละคนมีบุคลิกแต่ต่างกัน ซึ่งบุคลิกเหล่านี้ส่งผลกับการซื้อและการขายของแต่ละค

...Read more

Benefits from the course
 • ลดเวลาในการติดต่อเพื่อปิดการขายกับลูกค้า ยอดขายเพิ่มขึ้น
 • มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแต่ละคนมากขึ้น
 • ลูกค้าไว้วางใจ กลับมาซื้อซ้ํา และบอกต่อ ทําให้ธุรกิจเติบโตมากขึ้น
About Teacher
 • วิชัย-image

  วิชัย ปิติเจริญธรรม​

  0

  0

  0

  • เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คําพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง
  • เป็นผู้นําการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติให้กับองค์กรชั้นนําของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิ โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน, สุพรีเดิร์ม, บ.เอพีฮอนด้า, บ.ซิโนไทยฯ, เซ็นทรัล, บิ๊กซี, บ.อเมริกัน สแตนดาร์ด, บล.ซีมิโก้, ทรีนีตี้, AIS, TRUE ฯลฯ
  • ปัจจุบันดูแลโครงการฝึกอบรมขนาดใหญ่ให้องค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทชั้นนําในนิคมอุตสาหกรรม บริษัทเอกชนข้ามชาติ ฯลฯ ในฐานะวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจในระดับสูง
  • ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้อํานวยการของ บริษัท ทํางานด้วยใจ และบริษัท วิทยากรมืออาชีพ อีกด้วย
  Học ชนะใจขายได้ทุกสิ่ง: เทคนิคการอ่านใจลูกค้าเพื่อพิชิตยอดขายด้วย disc online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿