Interests

จะดีแค่ไหนหากคุณเป็นนักขายที่อ่านใจลูกค้าออก เข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไร เป็นนักขายที่สามารถปรับพฤติกรรมของตนเองให้เป็นในแบบที่ลูกค้าชอบได้ สามารถเป็นนักขายที่ลูกค้ารักและชื่นชอบ สามารถแนะนําลูกค้าด้วยความเชื่อถือ และที่สําคัญสามารถปิดการขายได้ง่ายมาก

...Read more

Benefits from the course
 • ทําให้นักขายอ่านใจลูกค้าได้ว่าลูกค้าต้องการอะไร
 • ทําให้นักขายปรับพฤติกรรมของตนเองให้เป็นที่ถูกใจของลูกค้า
 • ทําให้นักขายเป็นที่รักของลูกค้า
 • เมื่อนักขายเป็นที่รักของลูกค้ารักแล้วพูดอะไรลูกค้าก็จะฟังแนะนําอะไรลูกค้าก็จะเชื่อ เสนอขายอะไรก็มีโอกาสปิดการขายก็ง่ายมากขึ้น
About Teacher
 • ภคพร-image

  ภคพร สุขศิริ

  0

  0

  0

  • จบการศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ NIDA (เกียรตินิยม) วิทยากรด้านบุคลิกภาพและงานบริการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาทางด้านพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และเป็นหนึ่งในทีมอาจารย์ที่สอนการเตรียมตัวในการสมัครงานสายการบินให้กับนักศึกษาปี 4 ของสถาบัน เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบการคัดเลือกพนักงานใหม่ของบริษัทเอกชนชั้นนําของประเทศหลายองค์กร เป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการคัดเลือกพนักงานใหม่ขององค์กรเอกชนชั้นนําของประเทศหลายองค์กร เป็นนักเขียนที่มีผลงานระดับ Best Seller 4 ผลงาน เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
  • เป็นวิทยากร/โค้ช ด้านการสร้างความสําเร็จให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ อทิเช่น การไฟฟ้านครหลวง, บริษัทไทยน้ําทิพย์, Christian Dior, คปภ., ธนาคารกรุงศรี, ธนาคารกรุงไทย และ Watson เป็นต้น เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ เป็นนักเขียนที่มีผลงานระดับ Beat Seller 4 ผลงาน คือ ได้เงินล้านจากงานที่ใช่และใจที่ชอบ, อ่านคนให้รู้ใจด้วย DISC, Soul of Success และลมหายใจแห่งความสําเร็จ เป็น DISC Certified Trainer จากสถาบัน Thomas International จากประเทศอังกฤษ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง Managing Director บริษัท อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จํากัด
  Học เพิ่มยอดขาย 200% ด้วยเทคนิคชนะใจลูกค้า online | Edumall Việt Nam

  2,900 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,900 ฿