Interests

การถ่ายรูปให้สวย ไม่ใช่เพียงแค่ กดถ่ายภาพผ่านเลนส์ แต่มีองค์ประกอบอื่นๆมากมายที่คนชอบถ่ายภาพต้องรู้ โดยคอร์สนี้ จะฝึกสังเกตเเสง สังเกตมุมมอง เเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องพบเจอกับสภาพเเวดล้อม สภาพภูมิอากาศที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เเต่ยังทําให้เราสามารถไ

Read more
Benefits from the course
 • มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานการถ่ายภาพ
 • สามารถนําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการถ่ายภาพของตนให้ดีขึ้น
 • สามารถนําไปพัฒนาทักษะจนสร้างรายได้ได้
About Teacher
 • นวพล-image

  นวพล เกษมโสภา

  4.2

  1

  2

  • ปัจจุบันเป็นช่างภาพที่ได้รับการสนับสนุนจาก Fujifilm Thailand
  • เคยเป็นช่างภาพที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การทํางานจาก Nikon Professional Services (NPS.)
  • ครูอาสาสอนคนตาบอดถ่ายภาพ กลุ่มสอนคนตาบอดถ่ายภาพ Pict for all.
  • อาจารย์ประจํา Nikon School Thailand 2016
  • วิทยากรการถ่ายภาพสินค้า ในการอบรม CreativeLightingStudio ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2016
  • วิทยากร บรรยายในหัวข้อ "ศิลปะการถ่ายภาพ" ให้กับกลุ่มลูกค้าของ SCG ในงาน 100 ปี SCG So Happy Together ที่ Toscana Valley Golf and Country Club เขาใหญ่ 21 พ.ย. 2014
  • วิทยากร บรรยายในหัวข้อ ”การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์” สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 7 พ.ย. 2014
  • วิทยากร บรรยายและ Workshop หัวข้อ "การถ่ายภาพอาหารอย่างมืออาชีพ ด้วยแสงธรรมชาติและแสงแฟลช" ของชมรมถ่ายภาพข้าราชการ การเคหะแห่งชาติ 4 ก.ย.2014
  • วิทยากร "Workshop การถ่ายภาพสินค้าและอาหาร" ยืนต้นสตูดิโอ บางแสน 3 ส.ค. 2014
  • วิทยากร บรรยายและ Workshop หัวข้อ "การถ่ายภาพบุคคลเบื้องต้น ด้วยแสงธรรมชาติ"Image Pool Studio 27 เม.ย.2014
  Học เทคนิคการถ่ายภาพขั้นพื้นฐานให้สวยฉบับมืออาชีพ online | Edumall Việt Nam

  1,000 ฿

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  1,000 ฿

  2,799 ฿