Interests

มาแล้วคอร์สเรียนสําหรับผู้ที่อยากเริ่มเล่นหุ้น แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรดี คอร์สนี้มีคําตอบ กับคอร์สนักเล่นหุ้นมือใหม่ โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์เล่นหุ้นมาอย่างยาวนาน ผู้บุกเบิกแนวคิด minimal trading และแนวคิดทฤษฎีการสะท้อนกลับ สอนอย่างละเอียดตั้งแต่วิธ

...Read more

Benefits from the course
 • เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสนใจเรื่องการเล่นหุ้นสามารถ เริ่มต้นการเล่นหุ้นได้อย่างถูกต้องเเละสร้างผลลัพธ์กําไรได้
About Teacher
 • บัณฑิต-image

  บัณฑิต ว่องอําไพประเสริฐ

  0

  0

  3

  • ผู้บุกเบิกแนวคิด Minimal trading และแนวคิดทฤษฎีการสะท้อนกลับ
  • เจ้าของ YouTube Channel STOCK2THEMOON
  • ปริญญาโท MBA จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ผู้จัดการสาขา ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน ม.ศรีปทุม at AIRA Securities Public Company Limited
  Học นักเล่นหุ้นมือใหม่ online | Edumall Việt Nam

  2,990 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,990 ฿