Interests

   เห็นตัวอักษรเกาหลีตามซีรีส์ โฆษณา ป้ายร้านค้า แม้กระทั่งบนสินค้าต่างๆ มองดูแล้วอ่านไม่ออก อ่านไม่ได้ ออกเสียงยังผิด อายไหมล่ะ เมื่อคุณอยากแก้ความอายในสถานการณ์เหล่านี้ คอร์สนี้คือทางออกของคุณ

   คอร์สเรียนนี้สอนตั้งแต่การออกเสียงพยัญชนะ ตัวสะกด

...Read more

Benefits from the course
 • สําหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาเกาหลี ที่ไม่มีพื้นฐานในภาษาเกาหลีเลย คอร์สนี้จะเรียนเกี่ยวกับ พยัญชนะ สระ ตัวสะกด การรวมคํา และการนับตัวเลข ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จําเป็นมากสําหรับผู้เริ่มต้นเรียน เพราะจะเป็นพื้นฐานในการอ่านและเขียนภาษาเกาหลีอย่างถูกต้อง
About Teacher
 • กีรติ-image

  กีรติ ปัญญาเนรมิตดี

  0

  0

  0

  • เรียนภาษาเกาหลีที่ Hanyang University
  • ปริญญาตรี-โท สาขาวิชาภาษาเกาหลีและโบราณคดีที่ Hanyang University
  • เคยเป็นครูฝึกสอนนักเรียนอนุบาลที่โรงเรียนคังดง (강동복지관어린이집)
  • เคยทํางานที่บริษัท Naver (네이버) สํานักงานประจําประเทศเกาหลี (ฝ่ายภาษาต่างประเทศ 다국어분석)
  • เคยเป็นล่ามอิสระ ให้กับบริษัทต่างๆ ในประเทศเกาหลี
  • เคยเป็นครูสอนภาษาที่โรงเรียน Kosan Korean Language School
  • เคยเป็นผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท OK Bing Sul (สํานักงานใหญ่ที่ Korea)
  • เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท OK Bing Sul (Thailand)
  Học ภาษาเกาหลี from zero to hero online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿