Interests

พูดภาษาอังกฤษได้ จะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นมาก หลายองค์กรมีการจัดอบรมสอนภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในด้านต่างๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะร่วมงานกับหัวหน้า หรือ ลูกค้าชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารผ่านทางการพูดคุย หรือ การเขียนอีเ

Read more
Benefits from the course
 • เข้าใจพื้นฐานภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับคํา การออกเสียง ไปจนถึงรูปประโยค
 • เข้าใจหลักการออกเสียง สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
 • ฟังภาษาอังกฤษออก สามารถพูดและสื่อสารเบื้องต้นได้
About Teacher
 • ขวัญ-image

  ขวัญ เอี่ยมวัฒน์

  4.3

  1

  0

  • สอนภาษาอังกฤษให้พนักงานในองค์กร เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ
  • ปัจจุบันทํางานกับบริษัทของสิงคโปร์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายขาย ดูแลตลาดภายในประเทศและขยายตลาดในกัมพูชา และพม่า
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด
  เรียน พูดอังกฤษเปลี่ยนชีวิตประจำวัน - ที่ดีที่สุด 2021 | Edumall Thailand

  1,000 ฿

  2,900 ฿

  Add to wishlist
  Share

  1,000 ฿

  2,900 ฿