Interests

   คอร์ส "ขนมง่าย ๆ ไม่ใช้เตาอบ" เป็นการรวมเอาขนมแสนอร่อยที่คนไทยรู้จักและชอบทาน มาสอนให้เข้าใจง่าย และทําตามได้จริง โดยที่ไม่ต้องลงทุนซื้อเตาอบแพง ๆ สูตรที่สอนการันตีความอร่อย

   ใคร ๆ ก็อยากทําขนมอร่อย ๆ เป็น นอกจากจะเป็นทักษะติดตัว เพิ่มเสน่ห์

...Read more

Benefits from the course
 • สอนให้นักเรียนสามารถทําขนมง่าย ๆ ได้เองที่บ้าน โดยไม่ต้องลงทุนซื้อเตาอบ
About Teacher
 • ปฐมาภรณ์-image

  ปฐมาภรณ์ ตันจันทร์พงศ์

  0

  0

  0

  • ปริญญาตรีสาขา Business Administration จาก University of Ottawa ประเทศแคนาดา Certificate of Basic & Intermediate Pastry จาก Le Cordon Bleu
  • Certificate of Basic & Intermediate Pastry จาก Le Cordon Bleu
  • Instructor Chef & Owner ของ Dailycious Bakery 10 ปี
  • เป็นผู้ผลิตให้ท๊อปส์ และริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต 12 สาขา, สายการบินไทย และบางกอกแอร์เวย์ส, โรงแรมห้าดาว, ร้านกาแฟและร้านขนมชั้นนํา
  • ครูผู้สอนที่มีนักเรียนหลายพันคนจากจากทั่วประเทศ และต่างประเทศ
  Học ขนมง่าย ๆ ไม่ใช้เตาอบ online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿