มาร่วมทดลองใช้เว็บไซด์เวอร์ชั่นใหม่ (PC version) ที่นี่ และสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ ลิงก์

x
เส้นทางสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ
ไม่ว่าคุณจะขายหรือทําธุรกิจอะไรก็สามารถเป็นมืออาชีพได้ง่ายๆ ด้วยคอร์สนี้
4.8 (228 อันดับ)
เป็นการสอนโดย นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย
ลักษณะคอร์สเรียน

เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้คือการขาย!!!
ไม่ว่าคุณจะขายสินค้า หรือ ขายความสามารถ
แล้วคุณจะรออะไร มาเรียนรู้วิธีการขายอย่างมืออาชีพกันเถอะ

เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้คือการขาย!!!
ไม่ว่าคุณจะขายสินค้า หรือ ขายความสามารถ
แล้วคุณจะรออะไร มาเรียนรู้วิธีการขายอย่างมืออาชีพกันเถอะ

ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานมาก่อนหรือไม่ก็ตาม คอร์สนี้จะช่วยให้คุณเป็นมืออาชีพด้านการขายอย่างแน่นอน ด้วยเนื้อหาที่ละเอียดและครอบคลุม ตัวอย่างที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็นภาพชัดเจน อีกทั้งแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ทบทวนจนมั่นใจว่ามีความเชี่ยวชาญจริงๆ

ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับการขาย คอร์สนี้จะพาคุณเข้าสู่เรื่องของ Passion ก่อน เพื่อให้คุณค้นพบตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นข้อดี ข้อเสีย ความฝัน ความหวัง และสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้คุณเข้าใจตนเองและทราบว่าจะต้องเริ่มต้นจากจุดไหน ในการพัฒนาตนเอง และทราบอีกด้วยว่า จะต้องพัฒนาตนเองไปในทิศทางใด

เมื่อมีความเข้าใจในตนเองเป็นอย่างดีแล้ว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการสร้างความสัมพันธ์ เพื่อให้การติดต่อสื่อสาร และผูกมิตรกับคนรอบข้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทักษะในการสื่อสารกับบุคคลอื่นให้เกิดความรู้สึกประทับใจนั้น นับว่าเป็นทักษะที่สําคัญสําหรับการเป็นนักขายมืออาชีพ

เมื่อมีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้ว ต่อมา เราจึงจะเข้าสู่เนื้อหาด้านการขาย โดยเป็นการประยุกต์ทักษะที่เราได้ศึกษามา เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ให้พวกเขาประทับใจและนําไปสู่ขั้นตอนการขายที่เราต้องการ

การจะเป็นนักขายมืออาชีพนั้น นอกจากการศึกษาเนื้อหาที่จําเป็นแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยคือ การฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่งานขายอย่างมืออาชีพ เพราะการฝึกซ้อมจะช่วยให้การนําเสนอและขั้นตอนต่างๆ ที่เราเคยศึกษามา มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งคอร์สนี้จะสอนทั้งการฝึกซ้อมด้านทักษะ และการฝึกซ้อมด้านจิตใจ เพื่อให้เราเป็นนักขายที่มีฝีมือและมีทัศนคติด้านบวก รวมถึงกําลังใจที่เต็มเปี่ยมในการขาย

เมื่อเราพัฒนาตนเองจนถึงขีดสุดแล้ว ท้ายที่สุด เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ประเภทของลูกค้า เพื่อให้เราสามารถนําเสนอรูปแบบการขายที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภทได้ เพราะลูกค้าแต่ละแบบ ก็มีความต้องการและความชอบในการนําเสนอที่แตกต่างกัน ดังนั้น หากเราต้องการปิดการขายได้อย่างสวยงามและสร้างความประทับใจให้ลูกค้า เราต้องมีความพร้อม ทั้งด้านความสามารถ ข้อมูลที่จะนําเสนอ และรูปแบบการนําเสนอที่ตรงใจกับลูกค้านั่นเอง

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้

  • สถานที่เงียบๆ และหูฟังในการเรียนคอร์สเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • ผู้เรียนจะได้ค้นพบ Passion ของตนเอง เพื่อนําไปสู่การค้นหาเป้าหมายในชีวิต อีกทั้งยังเข้าใจความสําคัญของการมี Passion ในชีวิต

  • สามารถสร้างความสัมพันธ์ระดับสูง และมีความคิดบวกในการนําความสัมพันธ์ไปใช้กับงานขาย

  • สามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้ และนําไปสู่การขายแบบสร้างความประทับใจ เพื่อให้ประสบความสําเร็จในการเป็นนักขาย

  • เป็นมืออาชีพด้านการขายด้วยการฝึกซ้อม ทั้งด้านทักษะและด้านจิตใจ

  • ประยุกต์เนื้อหาที่ได้เรียนมาเพื่อใช้ในการขาย ทั้งการสร้างความสัมพันธ์ การจัดประเภทลูกค้าและการปิดการขาย เพื่อให้สามารถขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านการขาย

  • บุคคลที่ทํางานด้านการขายและต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและเป็นมืออาชีพมากขึ้น

  • บุคคลที่ทํางานในสายงานอื่นๆ และอยากเพิ่มความสามารถด้านการขาย เพื่อนําไปต่อยอดในการพัฒนาตนเอง

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
04:04
บทที่ 2
ภาพรวมของคอร์สเรียน
00:49
บทที่ 3
ประโยชน์ของคอร์สเรียน
00:56
บทที่ 4
Passion คืออะไร
03:55
บทที่ 5
Passion สำคัญอย่างไรต่องานขาย
02:59
บทที่ 6
ความสำคัญของการหา Passion ของผู้เรียน
03:20
บทที่ 7
Passion ของผู้เรียนคืออะไร
02:01
บทที่ 8
การหา Passion ของผู้เรียน
06:25
บทที่ 9
การหาเป้าหมายในชีวิตผู้เรียน
06:53
บทที่ 10
แบบฝึกหัด/การบ้านให้ผู้เรียนลองทำ
06:16
บทที่ 11
ความสัมพันธ์สำคัญอย่างไรต่องานขาย
03:43
บทที่ 12
หลักการสร้างความสัมพันธ์
05:40
บทที่ 13
แก่นแท้ของความสัมพันธ์
05:27
บทที่ 14
DISC Model โมเดลการสร้างความสัมพันธ์
15:14
บทที่ 15
สร้างความสัมพันธ์ระดับสูง
09:53
บทที่ 16
พลังการคิดบวกในการสร้างความสัมพันธ์
16:29
บทที่ 17
การขายแบบสร้างความประทับใจคืออะไร
05:25
บทที่ 18
ความสำคัญของการขายแบบสร้างความประทับใจ
03:25
บทที่ 19
ทำอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ - การยิ้ม
03:27
บทที่ 20
ทำอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ - นามบัตรและการจดจำชื่อ
08:27
บทที่ 21
ทำอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ - ทักษะการสัมผัส
04:44
บทที่ 22
ทำอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ - การเอาใจใส่อย่างแท้จริง
02:27
บทที่ 23
ทำอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ - ทักษะการเป็นนักฟังและการถามคำถาม
06:07
บทที่ 24
ทำอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ - คำชมและการเป็นคนสำคัญ (จ้องจับถูก)
05:17
บทที่ 25
ทำอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ - พูดเรื่องที่อีกฝ่ายหนึ่งสนใจ
04:19
บทที่ 26
ทำอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ - การมองตา (Eye Contact)
03:36
บทที่ 27
ทำอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ - การแต่งกาย
06:02
บทที่ 28
ทำอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ - การใช้ท่าทาง
04:57
บทที่ 29
ทำอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ - การบริการ ก่อน/ระหว่าง/หลัง การขาย
04:23
บทที่ 30
ทำอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ - การทำความรู้จักกับคนใหม่ๆ
09:08
บทที่ 31
ทำอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ - การเตรียมพร้อม/การเตรียมการขาย
03:07
บทที่ 32
แบบฝึกหัด/การบ้านให้ผู้เรียนลองทำ
02:01
บทที่ 33
ประเภทและความสำคัญของการฝึกซ้อม
00:33
บทที่ 34
การฝึกซ้อมทักษะ
05:06
บทที่ 35
การฝึกซ้อมจิตใจ
03:45
บทที่ 36
แบบฝึกหัด/การบ้านให้ผู้เรียนลองทำ
01:43
บทที่ 37
ขั้นตอนการขาย
07:47
บทที่ 38
การใช้ DISC Model ในการขาย
02:47
บทที่ 39
การขายให้กับคนแต่ละประเภท
08:45
บทที่ 40
การปิดการขาย
10:25
บทที่ 41
ให้การบ้านผู้เรียนกลับไปทำ โดยประยุกต์เนื้อหาจากหลากหลายบทที่เรียนมา
05:28
ประวัติผู้เขียน
ประสบการณ์ด้านงานขาย : การสร้างทีม และฝึกอบรม บจก. ตรีเพชร อีซูซุเซลส์, บจก. อาเจล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์), บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต, บมจ. ไทยซัมซุง ประกันชีวิต และ บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
ได้รับทุนการศึกษาหลักสูตร International Seminar For Young Scholars on Economic Development Issues, Chinese Academy of Social Sciences ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ปี 2015
ตัวแทนประเทศไทย ร่วมสัมมนางาน Peace for Development and Cooperation for Win-Win ณ ประเทศจีน ปี 2013
ครูพี่เลี้ยง คอร์สเด็ก ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
อาจารย์สอนหมากล้อม ระดับ 1 ดั้ง สมาคมหมากล้อม แห่งประเทศไทย
เป็นกุนซือด้านการขาย
โค้ชสร้างแรงบันดาลใจ
ประเมิน
4.8
ติดต่อ Support Center