Interests

พื้นฐานในการดูแลบุตรหลานที่ทุกบ้านควรเรียนรู้ไว้! ในแต่ละปีมีเด็กจำนวนมากที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ โดยไม่ได้รับการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน สาเหตุอันดับแรกของการเสียชีวิตคือจมน้ำ ถ้าได้รับการช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล ณ ที่เกิดเหตุ อย่างถูกวิธี จะทำให้โอกาสรอ

...Read more

Benefits from the course
 • สามารถทําการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)ให้กับเด็กได้
 • สามารถช่วยเหลือเด็กที่มีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจได้
 • สามารถช่วยปฐมพยาบาลเด็กจมน้ําได้
 • สามารถช่วยปฐมพยาบาลเด็กที่มีอาการชักได้
 • สามารถดูแลเมื่อลูกมีไข้ได้
 • สามารถล้างจมูกได้อย่างถูกต้อง
 • มีความเข้าใจเรืองวัคซีนและดูแลหลังการให้วัคซีนได้
About Teacher
 • ฐิติมา-image

  ฐิติมา คุรุพงศ์

  0

  0

  0

  • กุมารแพทย์ประจําโรงพยาบาล
  • วิทยากรบรรยายการช่วยฟื้นคืนชีพในเด็กให้กับบุคคลาการทางการแพทย์และผู้ปกครอง คุณครู
  Học มนุษย์แม่ วิธีดูแลลูกและปฐมพยาบาล เบื้องต้น online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿