Interests

"หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่มั่นใจในบุคลิกของตนเอง ไม่มีความกล้าที่จะพูดในที่มีผู้คนมากมาย หรือแม้แต่ไม่สามารถก้าวขึ้นตำแหน่งที่สูงได้จากการที่มีบุคลิกภาพที่ไม่ดี อีกทั้งคุรยังไม่เข้าใจว่า ทำไมคนที่อยู่ตำแหน่งที่สูงหรือสามารถก้าวขึ้นไปยังตำแหน่งที่สูง

...Read more

Benefits from the course
 • ผู้บริหารสามารถสร้างความประทับใจแรกพบให้เกิดขึ้นได้ ตั้งแต่ได้พบกับคู่ค้า หรือ ลูกค้า ครั้งแรก
 • พนักงานขาย, พนักงานบริการมีภาพลักษณ์ที่ดี ดูเป็นมืออาชีพ
 • องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของคู่ค้า และ ลูกค้า
 • คู่ค้า และ ลูกค้า เกิดความประทับใจ ยินดีที่จะร่วมงานด้วย และบอกต่อเรื่องราวดีๆ ไปยังบุคคลอื่นๆ
 • คู่ค้า และ ลูกค้า พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกๆ กิจกรรมขององค์กร
 • เป็นการทําการตลาดในเชิง Brand Ambassador ให้กับองค์กร ทําให้องค์กรเป็นที่รู้จักมากขึ้นไปด้วย
About Teacher
 • วิชัย-image

  วิชัย ปิติเจริญธรรม​

  0

  0

  0

  • เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คําพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง
  • เป็นผู้นําการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติให้กับองค์กรชั้นนําของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิ โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน, สุพรีเดิร์ม, บ.เอพีฮอนด้า, บ.ซิโนไทยฯ, เซ็นทรัล, บิ๊กซี, บ.อเมริกัน สแตนดาร์ด, บล.ซีมิโก้, ทรีนีตี้, AIS, TRUE ฯลฯ
  • ปัจจุบันดูแลโครงการฝึกอบรมขนาดใหญ่ให้องค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทชั้นนําในนิคมอุตสาหกรรม บริษัทเอกชนข้ามชาติ ฯลฯ ในฐานะวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจในระดับสูง
  • ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้อํานวยการของ บริษัท ทํางานด้วยใจ และบริษัท วิทยากรมืออาชีพ อีกด้วย
  Học การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความสําเร็จในอาชีพ online | Edumall Việt Nam

  2,900 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,900 ฿