Interests

หากคุณเป็นคนที่ชอบการเดินทาง รักการถ่ายภาพ อยากมีรูปสวยๆ เก็บไว้เป็นความทรงจําดีๆ แต่ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไร?

ให้ภาพถ่ายของคุณมีมุมแสงมุมกล้องที่พอดี

และถ่ายภาพที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวที่ต้องการนําเสนออย่างลงตัวตามที่คุณต้องการ

คอร์สเรียนนี้มีค

...Read more

Benefits from the course
 • มีพื้นฐานที่สามารถปรับใช้หรือประยุกต์ในการถ่ายภาพได้
 • เข้าใจเรื่ององค์ประกอบของการถ่ายภาพ
 • ใช้งานอุปกรณ์ตรงตามความเหมาะสมกับงาน
 • ปรับตั้งค่าใน Manual Mode ได้
 • ถ่ายภาพในแบบต่างๆ ได้ เช่น วิวทิวทัศน์, บุคคล
About Teacher
 • ธนวัฒน์-image

  ธนวัฒน์ เอกทศวรรณ (ครูปอนด์)

  0

  0

  0

  • จบศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประสบการณ์ถ่ายภาพมาแล้ว 3 ปี
  • อาชีพช่างภาพอิสระ
  • เจ้าของเพจ Tossawan Photograph
  • เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดถ่ายภาพหัวข้อ Happing in Campus ของมหาวิทยาลัยมหิดล
  • ผลงานส่วนใหญ่จะเป็น งานแต่งงาน และ รับปริญญา
  Học ความรู้เบื้องต้นในการถ่ายภาพ online | Edumall Việt Nam

  1,699 ฿

  Add to wishlist
  Share

  1,699 ฿