รังสรรค์ Web App อย่างง่ายด้วย PHP & MySQL ใน 6 สัปดาห์
สอนละเอียด เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้งานได้จริง
4.8 (228 อันดับ)
เป็นการสอนโดย ธันญ์ชกร กัปโก
ลักษณะคอร์สเรียน

อยากเขียนเว็บไซต์ แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดี?
ซื้อตํารามาอ่านเองงั้นเหรอ? 
เนื้อหาก็ว่างงแล้ว เจอเรื่องฟังก์ชันเข้าไป ถอยเลยดีกว่า

อยากเขียนเว็บไซต์ แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดี?
ซื้อตํารามาอ่านเองงั้นเหรอ?
เนื้อหาก็ว่างงแล้ว เจอเรื่องฟังก์ชันเข้าไป ถอยเลยดีกว่า

มาเรียนกับเราดีกว่า เพราะคอร์สของเราสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สร้างเว็บไซต์มากว่า 8 ปี เนื้อหาคัดสรรมาจากประสบการณ์จริง ผ่านการอัพเดทให้ทันสมัยทันทุกเทรนด์ที่กําลังฮิต

ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานมาก่อนหรือไม่ก็ตาม หลักสูตรนี้จะเน้นความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับกลาง ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน หรือ เว็บโปรแกรมมิ่ง ด้วยภาษา PHP ซึ่งเป็นภาษายอดฮิตที่แม้แต่โปรแกรมดังๆ อย่าง Facebook ก็ใช้เครื่องมือนี้ในการเขียน ร่วมกับการจัดการจ้ดฐานข้อมูลด้วย MySQL ซึ่งเป็น Open Source DBMS ที่ใช้งานง่าย

โดยจะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานให้ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงโครงสร้างทางภาษา การเขียนโปรแกรมควบคุมรูปแบบต่างๆ อีกทั้งยังมีฟังก์ชันน่ารู้ ที่จําเป็นต่อการนําไปใช้งานจริง ผู้เรียนจะได้รับการปูพื้นฐานให้แน่น เพื่อเข้าสู่การเรียนระดับสูงในขั้นต่อๆ ไป

นอกจากนี้แล้ว ผู้เรียนยังจะได้รู้เกี่ยวกับการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ผ่านการเรียนจากโครงสร้างของฐานข้อมูล, Webform ไปจนถึงสามารถพัฒนาระบบสมัครสมาชิก ระบบ Chart, Search Engine และ Webboard ถึงขั้นนี้ผู้เรียนจะสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง

หลังจากเรียนหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างและการทํางานของภาษา PHP สามารถเชื่อมต่อและทํางานร่วมกับฐานข้อมูล My SQL ได้ รวมถึงสามารถสร้างระบบบสมาชิกเว็บบอร์ดให้สามารถใช้งานได้จริง และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์เพื่อต่อยอดไปยังการเขียนโปรแกรมขั้นสูงได้อย่างแน่นอน

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

  • สถานที่เงียบๆ พร้อมหูฟังสําหรับการเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • จะมีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างและการทํางานของภาษา PHP

  • สามารถเชื่อมต่อ และทํางานร่วมกับฐานข้อมูล My SQL ได้

  • สามารถสร้างระบบบสมาชิก เว็บบอร์ด ให้สามารถใช้งานได้จริง

  • สามารถนําความรู้ไปประยุกต์เพื่อต่อยอดไปยังการเขียนโปรแกรมขั้นสูงได้

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การออกแบบเว็บเพจและการเขียนเว็บโปรแกรมมิ่งเริ่มต้น เพื่อหารายได้เพิ่มเติมหรือเพื่อใช้ในการทํางาน

  • บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL เพื่อนําไปใช้ในการทํางานหรืออาจเพื่อเรื่องส่วนตัว

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
02:36
บทที่ 2
วิธีดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
ทำความรู้จัก PHP
04:53
บทที่ 4
แนะนำเครื่องมือและการติดตั้งผ่าน Localhost
12:31
บทที่ 5
พื้นฐานภาษา
12:15
บทที่ 6
ตัวแปลและชนิดตัวแปร
09:32
บทที่ 7
ตรรกะและตัวดำเนินการ
16:47
บทที่ 8
ชนิดและรูปแบบของฟอร์ม
07:30
บทที่ 9
จัดการกับฟอร์มที่มีหลายค่า
22:40
บทที่ 10
การกำหนดการเชี่อมโยงเมื่อ Submit Form
09:33
บทที่ 11
จัดการไฟล์ที่ถูกอัพโหลดโดยฟอร์ม
06:20
บทที่ 12
รู้จักกับคำสั่งเงื่อนไข IF
11:19
บทที่ 13
การใช้คำสั่งเงื่อนไข IF
12:10
บทที่ 14
รู้จักกับคำสั่งเงื่อนไข Switch and Case
11:36
บทที่ 15
การใช้คำสั่งเงื่อนไข Switch and Case
11:28
บทที่ 16
คำสั่งวนซ้ำ For
09:04
บทที่ 17
รู้จักกับคำสั่งวนซ้ำ Do..while, While
08:33
บทที่ 18
การใช้คำสั่งวนซ้ำ Do..while, While
13:27
บทที่ 19
รู้จักข้อมูลวันที่ Date
19:18
บทที่ 20
String Function 1
06:50
บทที่ 21
String Function 2
05:41
บทที่ 22
Math Function 1
08:43
บทที่ 23
Math Function 2
07:30
บทที่ 24
คำสั่งเกี่ยวกับ Text Files
07:39
บทที่ 25
fopen(), fread(), fgets(), fputs()
07:06
บทที่ 26
รู้จักกับ MySQL /ติดตั้งและกำหนดค่า
07:35
บทที่ 27
สร้างฐานข้อมูล/Project Base Learning
05:24
บทที่ 28
กำหนด Table, Field, ใส่ Records
14:12
บทที่ 29
เขียน PHP ติดต่อฐานข้อมูล mysql_connect()
13:29
บทที่ 30
เรียกใช้ข้อมูล mysql_query(), mysql_fetch_array()
08:12
บทที่ 31
รู้จักคำสั่ง Query
05:55
ประวัติผู้เขียน
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิตอล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยากร และอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน
ที่ปรึกษาด้าน Internet Marketing ให้กับบริษัทต่าง ๆ
มีประสบการณ์ในการสร้างเว็บไซต์มากกว่า 8 ปี
ประเมิน
4.8
ติดต่อ Support Center