Interests

"หากคุณอยากเปลี่ยนไอเดียให้เป็นเงิน แต่การเริ่มนั้นยากเสมอ​เพราะการลงทุน ระยะเวลา การจัดการบริหาร​ต่างๆ ในภาวะเศรษฐิกิจแบบนี้ คนคงไม่กล้าเสี่ยง​ลงทุนสูงๆ อย่างแน่นอน​ สตาร์อัพ​จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด​เพราะมีรูปแบบเป็นการเคาะไอเดีย​ให้เห็น​Value สา

Read more
Benefits from the course
 • ผู้เรียนสามารถเขียนแผนธุรกิจสตาร์ทอัพได้ด้วยตัวเอง
 • ​- ผู้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ต่อยอดการดําเนินธุรกิจได้
 • ผู้เรียนเข้าใจเทคนิคเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง
About Teacher
 • จิรัฏฐ์-image

  จิรัฏฐ์ ไวทยศาสตริน

  4

  1

  0

  • Certified Image Consultants / Fashion, George Brown College, Canada
  • ธุรกิจ Style Niche
  • ดูแลภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีชื่อเสียง
  • จบ MBA 2 ใบ ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย Angial Ruskin Cambridge UK, และ Hanze Univesity ,Netherlands
  • ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ start up และก่อตั้งธุรกิจอสังหา, สื่อ, แฟชั่น Consultants start up
  • ที่ปรึกษาด้าน PR and Marketing หลายบริษัทต่างชาติ
  • อาจารย์ในทีมที่ปรึกษาด้านธุรกิจและภาพลักษณ์ให้กับ CONC Thammasat Business School
  Học เริ่มธุรกิจแบบก้าวกระโดดด้วย​ lean startup online | Edumall Việt Nam

  1,000 ฿

  3,000 ฿

  Add to wishlist
  Share

  1,000 ฿

  3,000 ฿