Interests

   หากคุณกําลังหาของขวัญสุดพิเศษสําหรับคนพิเศษอยู่ และไม่ว่าจะราคาแพงแค่ไหน คุณยอมจ่ายเพื่อคนพิเศษของคุณได้ แต่จะดีแค่ไหนหากเราสามารถทําของขวัญน่ารักๆด้วยมือของเราเองได้ อีกทั้งราคาประหยัดและมีคุณค่าทางจิตใจต่อผู้รับ นอกจากนี้เรายังรู้สึกภูมิใจในตัวเ

...Read more

Benefits from the course
 • รู้หลักและเทคนิคการปั้นตุ๊กตาด้วยดินโพลิเมอร์ให้น่ารักสวยงามซึ่งยากต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองและไม่สามารถหาเรียนได้จากยูทูป
About Teacher
 • พรวรรณ-image

  พรวรรณ วงศ์ภักดี

  0

  0

  0

  • จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ทํางานในตําแหน่ง Finance Director ในบริษัทเอกชน
  • ทํางานด้านศิลปะงานปั้นมานานมากกว่า 10 ปี
  Học ปั้นตุ๊กตาด้วยดินโพลิเมอร์ online | Edumall Việt Nam

  2,500 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,500 ฿