มาร่วมทดลองใช้เว็บไซด์เวอร์ชั่นใหม่ (PC version) ที่นี่ และสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ ลิงก์

x
เรียนเปียโนป๊อปอย่างเร่งรัด ชุดที่ 2
เรียนรู้การเล่นคอร์ดใหม่ๆ ฝึกเพลงในรูปแบบที่หลากหลาย กับคอร์สเปียโนสไตล์ป๊อปคอร์สนี้
4.8 (228 อันดับ)
เป็นการสอนโดย กัณฑกาญจน์ ศังขวณิช
ลักษณะคอร์สเรียน

เปียโนแนวป๊อบ แนวทางใหม่ๆ ที่เหมาะสําหรับคนที่อยากเล่นเปียโนเพลงที่ทันสมัย
ในรูปแบบของครูปอโดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนสอนดนตรีอื่นๆ ที่เป็นรูปแบบ
คลาสสิก นอกจากแนวทางใหม่แล้ว รูปแบบการสอนที่ครูปอใช้ก็จะไม่เหมือนใคร
เพราะว่าเป็นการเรียบเรียงแบบฉบับของครูปอเอง 

เปียโนแนวป๊อบ แนวทางใหม่ๆ ที่เหมาะสําหรับคนที่อยากเล่นเปียโนเพลงที่ทันสมัย
ในรูปแบบของครูปอโดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนสอนดนตรีอื่นๆ ที่เป็นรูปแบบ
คลาสสิก นอกจากแนวทางใหม่แล้ว รูปแบบการสอนที่ครูปอใช้ก็จะไม่เหมือนใคร
เพราะว่าเป็นการเรียบเรียงแบบฉบับของครูปอเอง


พื้นฐานนับเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการนําไปต่อยอดต่างๆ คอร์สเรียนนีัจึงมีความ
สําคัญอย่างมาก สําหรับผู้ที่ต้องการเล่นเปียโนแนว Pop ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีพื้นฐานมาแล้ว
และต้องการเทคนิคเพิ่มเติม หรือผู้ที่มีความสนใจในการเล่นเปียโนโดยไม่จํากัดอายุ
และแม้แต่ผู้ที่มีความสนใจที่จะเล่นเปียโนเป็นอาชีพ


ความพิเศษของคอร์สเรียนนี้จะเน้นไปที่เนื้อหาที่เข้มข้น โดยจัดเรียงรูปแบบการสอนเริ่ม
ตั้งแต่การเลือกเพลงฝึกให้เหมาะสม ยกตัวอย่างเพลงที่ใช้ในการหัดเล่น รวมถึงขั้นตอนการฝึกและ
วิธีการเลือกนิ้ว การนับจังหวะ การจับคอร์ด ตําแหน่งการเลือกเล่นคอร์ด วิธีการเล่นรวมสองมือ
ฝึกเล่น Key C เพลงอื่นๆ Broken Chords มือซ้าย วิธีเล่น Pedal เพลงสัดส่วนยากขึ้น และตัว
อย่างบทเรียนคอร์สต่อไป เนื่องจากมีการจัดลําดับการสอนอย่างมีขั้นตอน ทําให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย
มีการเรียนอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังสะดวก และสามารถนําไปต่อยอดในอนาคตได้

หมดยุคที่ต้องเดินทางไปไกลๆ เพื่อไปเรียนเปียโน หรือแม้แต่เสียค่าใช้จ่ายที่แพงมากเกินไป
กว่าจะได้เรียนเปียโนแต่ละคอร์ส เทคโนโลยีช่วยให้ความสะดวกสบาย และสร้างโอกาสทางการศึกษา
มากขึ้น แม้ผู้เรียนจะอยู่ต่างจังหวัด หรืออยู่ที่ใดๆ ขอเพียงมีอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ก็สามารถเรียน
เปียโนได้อย่างที่ต้องการ และด้วยวิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ ครบถ้วน ง่ายต่อการทําความเข้าใจ
ทําให้รู้สึกเหมือนได้เรียนแบบตัวต่อตัว แต่ไม่จําเป็นต้องเดินทางไปเรียนไกลๆ หรือเสีย
ค่าใช้จ่ายแพงจนเกินความจําเป็น


เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับก็คือสามารถเล่นเปียโนแนว Pop เบื้องต้นได้
สามารถอ่านโน้ตและเลือกนิ้วได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งเล่นเพลงกับรูปแบบ Broken Chords
มือซ้ายได้ นอกจากนั้นยังเข้าใจสัดส่วนและนับจังหวะได้ หากมีการฝึกฝนและพัฒนา
จะทําให้นํามาเป็นอาชีพได้ในอนาคต

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ้คที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

 • เปียโน,คีย์บอร์ด หรือ แอพพลิเคชั่นที่สามารถเล่นเปียโนได้

 • สถานที่เงียบๆ และหูฟังในการเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • เล่นเปียโนแนว pop เบื้องต้นได้

 • อ่านโน้ตและเลือกนิ้วได้ด้วยตัวเอง

 • เล่นเพลงกับรูปแบบ Broken Chords มือซ้ายได้

 • เข้าใจสัดส่วนและนับจังหวะได้ หากมีการฝึกฝนและพัฒนาจะทําให้นํามาเป็นอาชีพได้ในอนาคต

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • ผู้ที่ต้องการเล่นเปียโนแนว pop

 • ผู้ที่มีพื้นฐานมาแล้ว และต้องการเทคนิคเพิ่มเติม

 • ผู้ใหญ่ที่มีความสนใจในการเล่นเปียโนไม่จํากัดอายุ

 • ผู้ที่มีความสนใจที่จะเล่นปียโนเป็นอาชีพ

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
07:37
บทที่ 2
วิธีดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
การเลือกเพลงฝึกให้เหมาะสม
03:26
บทที่ 4
เพลง Lover's Concerto
02:21
บทที่ 5
ขั้นตอนการฝึก
04:29
บทที่ 6
วิธีการเลือกนิ้ว
05:51
บทที่ 7
การนับจังหวะ กับสัดส่วน Notes
07:37
บทที่ 8
คอร์ด Major, Minor, Dim, Aug
12:30
บทที่ 9
คอร์ด 7
05:08
บทที่ 10
ตำแหน่งการเลือกเล่นคอร์ด
02:00
บทที่ 11
วิธีเล่นรวมสองมือ
03:22
บทที่ 12
เพลง หนึ่งมิตรชิดใกล้
02:28
บทที่ 13
รายละเอียดเพลง, สัดส่วนต่างๆ ในเพลงหนึ่งมิตรชิดใกล้
07:37
บทที่ 14
เพลง ใจรัก
05:00
บทที่ 15
รายละเอียดเพลง, สัดส่วนต่างๆ ในเพลงใจรัก
07:59
บทที่ 16
Key G เพลงหากรู้สักนิด
07:54
บทที่ 17
คอร์ดเพิ่มเติม เพลงหากรู้สักนิด
04:22
บทที่ 18
Key F เพลง Can't Help Falling in Love
04:04
บทที่ 19
คอร์ดและสัดส่วนเพิ่มเติม เพลง Can't Help Falling in Love
04:07
บทที่ 20
Key D เพลง The Moon Represents My Heart
03:36
บทที่ 21
คอร์ดเพิ่มเติม The Moon Represents My Heart
03:30
บทที่ 22
รูปแบบ 1-5-1 (1-5-8)
03:07
บทที่ 23
วิธีฝึกและเลือกเพลงฝึก
08:35
บทที่ 24
ประกอบ Broken เล่นรวมสองมือ
05:49
บทที่ 25
ฝึก Broken เพลงต่อไป (Key C)
02:37
บทที่ 26
ฝึก Broken เพลงต่อไป (Key อื่นๆ)
05:43
บทที่ 27
วิธีเล่น Pedal (ทำความรู้จักและวิธีฝึก)
09:46
บทที่ 28
ฝึก Pedal ประกอบการเล่น
03:31
บทที่ 29
ฝึก Pedal กับการนับจังหวะเท้าซ้าย
03:21
บทที่ 30
วิดีโอตัวอย่างเพลงสัดส่วนยากขึ้น
03:12
บทที่ 31
เพลง ลมหายใจ
11:01
บทที่ 32
เพลง โปรดส่งใครมารักฉันที
09:16
บทที่ 33
Broken 1-5-3 /สัดส่วน Sixteennotes (เขบ็ด 2 ชั้น) /เพลงอยากหยุดเวลา
04:43
ประวัติผู้เขียน
เริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่ 8 ขวบในแนวคลาสสิก ตามหลักสูตรของ Trinity College of London
ประมาณเกรด 6 ก็ได้เปลี่ยนแนวทาง หันมาสนใจแนว Pop อย่างจริงจัง
เป็นศิษย์ของอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านแนว Pop หลายๆ ท่าน เช่น อ.ปราจีน ทรงเผ่า และ อ.ศรายุทธ สุปัญโญ
มีประสบการณ์การเล่นและการทํางานร่วมกับศิลปินหลายๆ ท่าน
เล่นเปียโนในสตูดิโอห้องอัดเสียง
งานแต่งทํานองเพลงและเรียบเรียงเสียงประสาน
เน้นในการสอนในแนว Pop เป็นหลัก
ประยุกต์รูปแบบการสอน เน้นเร่งรัด กระชับและเจาะลึกในแนว Pop อย่างแท้จริง
ประเมิน
4.8
ติดต่อ Support Center