เรียนรู้การใช้ Adobe Premiere Cs5.5 อย่างมืออาชีพ
คุณจะสามารถสร้างวีดีโออย่างมืออาชีพได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง
เป็นการสอนโดย ผศ. พิพิษณ์ สิทธิศักดิ์
Thumbnail 333
จำนวนบทเรียน
ความยาวของวีดีโอ
26
2ชั่วโมง50นาที
ลักษณะคอร์สเรียน

เคยสงสัยมั้ยว่ามืออาชีพเค้าตัดต่อวีดีโอกันยังไง?
เคยมั้ยที่ต้องทําวีดีโอเพื่อนําเสนอ แล้วต้องทําแบบงูๆ ปลาๆ ถูๆ ไถๆ ให้งานมันเสร็จ?
มาลงเรียนคอร์สนี้กันเถอะ รับรอง คุณจะตัดต่อวีดีโอได้อย่างมืออาชีพแน่นอน

เคยสงสัยมั้ยว่ามืออาชีพเค้าตัดต่อวีดีโอกันยังไง?
เคยมั้ยที่ต้องทําวีดีโอเพื่อนําเสนอ แล้วต้องทําแบบงูๆ ปลาๆ ถูๆ ไถๆ ให้งานมันเสร็จ?
มาลงเรียนคอร์สนี้กันเถอะ รับรอง คุณจะตัดต่อวีดีโอได้อย่างมืออาชีพแน่นอน

ด้วยเนื้อหาที่คัดสรรมาเฉพาะเรื่องน่ารู้สําหรับคนที่อยากตัดต่อเป็น ทั้งเครื่องมือยอดฮิตที่มืออาชีพใช้กัน ไม่ว่าจะเป็นเอ็ฟเฟ็คและทรานสิชั่นต่างๆ ทําภาพเบลอ ทําภาพขาวดํา การใส่เพลง เสริมภาพโลโก้ เหมือนที่เห็นตามรายการต่างๆ เค้าทํากัน หรือแม้กระทั่งการสร้างความโดดเด่นชัดเจนด้วยการใส่ไตเติ้ลและซับไตเติ้ล

พร้อมไปด้วยแบบฝึกหัดและการบ้าน ที่ครอบคลุมเนื้อหาและหัวข้อที่ผ้เรียนควรรรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนฝีมือ และเป็นการทบทวนบทเรียนไปในตัว เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนําสิ่งที่เรียนไปไปประยุกต์ใช้ได้จริง ไม่ว่าจะเจองานรูปแบบไหน

ท้ายที่สุด เราจะสอนให้ผู้เรียนทุกคน Export งานออกมาในรูปแบบที่เหมาะสมตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการเซฟไว้เป็นไฟล์ธรรมดาๆ หรือต้องการบันทึกลงแผ่นเพื่อนําไปใช้งานต่อ หรือแม้กระทั่งการเตรียมไฟล์เพื่ออัพโหลดขึ้นสู่ Social Media เพื่อนําไปย่อยอดในด้านต่างๆ

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คที่สามรถต่ออินเทอร์เน็ตได้

 • มีโปรแกรม Adobe Premiere Pro Cs5.5 อยู่ในเครื่อง

 • สถานที่เงียบๆและหูฟังที่จะใช้ในการเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • สามารถจับภาพต้นฉบับวีดิโอและนําภาพนิ่ง/เสียงเข้าโปรแกรมได้

 • เทคนิดการตัดต่อด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ

 • การใส่ภาพกราฟิกและข้อความแบบต่างๆ

 • การ Export งานที่เสร็จแล้วในรูปแบบต่างๆ

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • บุคคลที่ต้องการทําสื่อวิดีโอ และต้องการผลิตสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ เช่น นักเรียน/นักศึกษาที่ต้องทํารายงานส่งอาจารย์

 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการตัดต่อวีดิโอ เพื่อใช้ในการทํางานหรือเรื่องส่วนตัว

 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้ไปพัฒนาความสามารถในการทํางาน เช่น ข้าราชการ/พนักงานบริษัทที่ต้องนําเสนองานในรูปแบบวีดีโอ

 • บุคคลที่ทํางานด้านการตัดต่อวีดิโอ และต้องการเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติม

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
02:52
บทที่ 2
วิธีดาวน์โหลดเอกสาร
00:30
บทที่ 3
ลักษณะทั่วไปของโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS5
01:09
บทที่ 4
การเริ่มต้นโปรแกรม Adobe Premiere Pro และการกำหนดค่าทั่วไป
07:19
บทที่ 5
พื้นที่ทำงานของโปรแกรม (Premiere Workspace)
02:53
บทที่ 6
การโอนไฟล์เข้าคอมพิวเตอร์
03:28
บทที่ 7
การ Import คลิปและการแสดงรายละเอียดของคลิป
10:45
บทที่ 8
การตัดต่อวิดีโอบนไทม์ไลน์ (Time line)
13:22
บทที่ 9
การใส่วีดิโอทรานสิชั่น (Video Transition)
09:45
บทที่ 10
การแบ่งครึ่งหน้าจอ
04:33
บทที่ 11
การใส่วิดีโอเอฟเฟ็กต์ (Video Effect)
05:25
บทที่ 12
การใช้เอฟเฟ็กต์เปลี่ยนภาพสีเป็นภาพขาวดำ
02:26
บทที่ 13
การใช้เอฟเฟ็กต์ทำภาพเบลอ (Camera Blur)
07:44
บทที่ 14
การทำภาพเทคนิคพิเศษ (Effect) - Slow motion
06:40
บทที่ 15
การทำภาพเทคนิคพิเศษ (Effect) - Frame hold
03:56
บทที่ 16
การทำให้วิดีโอคลิปเคลื่อนไหว
13:36
บทที่ 17
การใส่โลโก้ในวิดีโอคลิป
13:24
บทที่ 18
แบบฝึกหัด
01:37
บทที่ 19
ไตเติ้ล (Title) จากโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 และการเฟด (Fade) ข้อความ
16:46
บทที่ 20
ไตเติ้ล (Title) จากโปรแกรม Adobe Premiere CS5
10:48
บทที่ 21
ไตเติ้ล (Title) แบบเลื่อน
09:04
บทที่ 22
แบบฝึกหัด
01:05
บทที่ 23
การ Export ไฟล์วีดิโอรูปแบบต่าง ๆ
07:03
บทที่ 24
การ Export เป็นไฟล์ภาพนิ่ง (jpg) และไฟล์เสียง (mp3)
06:41
บทที่ 25
การ Upload ไฟล์วีดิโอขึ้นบนสื่อออนไลน์
02:36
บทที่ 26
การ Burn ไฟล์วีดิโอ เป็น DVD Video
04:47
ประวัติผู้เขียน
หัวหน้างานเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาลัยเพาะช่าง มทร. รัตนโกสินทร์
อาจารย์ประจำวิชาการถ่ายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์
อาจารย์ประจำวิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เบื้องต้น สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง
เริ่มศึกษาและใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere ตั้งแต่เวอร์ชั่นแรก ๆ 2.0 เรื่อยมาจนกระทั่ง Adobe Premiere Pro CS5
มีประสบการณ์จากการสอนการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพและสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง
พ.ศ. 2546 - 2548 สอนวิชาภาพยนตร์และวิดีทัศน์เบื้องต้น ระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
พ.ศ. 2551 สอนวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปการถ่ายภาพ
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน สอนวิชาภาพยนตร์และวิดีทัศน์เบื้องต้น ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ประเมิน
4.8