Interests

  จากประสบการณ์ทำงานบริษัท Marketing Agency กว่า 10 ปี การใช้ Presentation เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำงาน เพราะต้องนำไปใช้เสนองานไอเดีย งานขาย หรือ สรุปผลงานการทำงานต่างๆ ให้กับลูกค้า โดยผู้สอนได้สั่งสมประสบการณ์และกลั่นกรองจากการทำงานจริง มาเรียบเ

...Read more

Benefits from the course
  About Teacher
 • ชญานินท์-image

  ชญานินท์ โสภณสุข

  0

  0

  0

  • ทํางานทางด้าน Marketing Agency ที่ต้องใช้ Present เป็นอาชีพในการนําเสนองานลูกค้าต่างๆ จากประสบการณ์จริง 10 ปี ทําตั้งแต่ Present แนะนําบริษัท
  • Present Pitching Project
  • Present Campaign
  • Present Report
  • Present Training ต่างๆ
  • Present งานระดับประชุมใหญ่
  Học ทางลัดสู่การออกแบบและการนําเสนอ presentation ระดับมืออาชีพกับ power point online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿