มาร่วมทดลองใช้เว็บไซด์เวอร์ชั่นใหม่ (PC version) ที่นี่ และสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ ลิงก์

x
เรียนเปียโนป๊อปอย่างเร่งรัด ชุดที่ 1
คอร์สเรียนเปียโนป๊อปออนไลน์ที่จะทําให้คุณเล่นเพลงป๊อปพื้นฐานได้ภายใน 2 ชั่วโมง
4.8 (228 อันดับ)
เป็นการสอนโดย กัณฑกาญจน์ ศังขวณิช
ลักษณะคอร์สเรียน

อยากเล่นเปียโนเพลงป๊อปได้ แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดี?
จะเริ่มเรียนเปียโนทั้งที ทําไมสถาบันอยู่ไกลจัง?
ปัญหาเหล่านี้แก้ได้ง่ายๆ ด้วยคอร์สเรียนเปียโนป๊อปอย่างเร่งรัดของเรา

อยากเล่นเปียโนเพลงป๊อปได้ แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดี?
จะเริ่มเรียนเปียโนทั้งที ทําไมสถาบันอยู่ไกลจัง?
ปัญหาเหล่านี้แก้ได้ง่ายๆ ด้วยคอร์สเรียนเปียโนป๊อปอย่างเร่งรัดของเรา

ด้วยการออกแบบคอร์สเรียนหลักสูตรเร่งรัด โดยครูผู้เชี่ยวชาญด้านเพลงป๊อป คุณจะเล่นเปียโนแนวป๊อปได้ภายใน 3 ชั่วโมงอย่างแน่นอน นอกจากนี้ คุณยังจะได้เรียนรู้เรื่องการดีไซน์นิ้วมือ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเล่นเพลงป๊อปอื่นๆ ในขั้นต่อไป พร้อมทั้งลูกเล่นที่น่าสนใจที่จะทําให้การเล่นเพลงป๊อปของคุณไพเราะราวกับมืออาชีพ

ในคอร์สเรียนนี้ เนื้อหาจะประกอบไปด้วยพื้นฐานความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวโน้ตและท่าทางการนั่ง เพื่อปูพื้นให้ผู้เรียนพร้อมสําหรับการลองเล่นโน้ตต่างๆ นอกจากนี้แล้วผู้เรียนยังได้เรียนรู้การเล่นเปียโนตั้งแต่การไล่นิ้วเบื้องต้น การเล่นคอร์ด ไปจนถึงขั้นเล่นประกอบสองมือ

เมื่อผู้เรียนสามารถเล่นโน้ตอย่างง่ายได้ถูกต้องแล้ว ในขั้นต่อไป ผู้เรียนจะได้รู้จักการสลับคอร์ด เพื่อเล่นเพลงที่มีคอร์ดหลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังมีการสอนโน้ตเพลงและคอร์ดเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนนําไปประยุกต์ใช้กับเพลงอื่นๆ ที่ต้องการเล่นได้

ในท้ายที่สุด เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพในการเล่น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การดีไซน์นิ้ว เพื่อสร้างความหลากหลายและไพเราะให้กับเพลงที่ผู้เรียนต้องการเล่นต่อๆ ไป

หลังเรียนคอร์สนี้แล้ว แน่นอนว่าผู้เรียนจะสามารถอ่านโน้ตเพลงที่ต้องการเล่นได้อย่างไพเราะ ถูกต้อง และดีไซน์นิ้วมือสําหรับการเล่นเพลงนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถเล่นคอร์ดที่ปรากฏในเพลงได้โดยไม่ต้องดูชาร์ตตัวโน้ตประกอบ

และหากผู้เรียนต้องการเรียนในขั้นที่สูงขึ้นต่อไปก็สามารถต่อยอดได้อย่างง่ายดาย เพราะคอร์สเราปูพื้นสร้างทักษะให้ผู้เรียนอย่างแน่นหนาแล้ว

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คที่ต่ออินเตอร์เน็ตได้

 • เปียโนหรือแอพพลิเคชั่นที่สามารถเล่นเปียโนได้

 • สถานที่เงียบๆ และหูฟังที่จะใช้ในการนั่งเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • สามารถอ่านโน้ตเพลงอื่นๆ เองได้

 • สามารถเล่นคอร์ดต่างๆ ได้โดยไม่ต้องดูชาร์ตตัวโน้ต

 • สามารถเล่นเพลงป๊อปได้อย่างไพเราะ

 • มีพื้นฐานที่แน่นในการเรียนเปียโนป๊อปขั้นตอนต่อไป

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • บุคคลที่ชอบเปียโน แต่ไม่เคยได้เรียน

 • บุคคที่มีความสนใจในการเล่นเปียโนป๊อป แต่ขาดพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องการเล่นเปียโน

 • บุคคลที่ไม่สะดวกในการไปเรียนที่สถาบัน

 • บุคคลที่เล่นเครื่องดนตรีเป็นแล้วแต่สนใจในการฝึกเปียโนป๊อปเพิ่มเติม

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
05:22
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
ภาพรวมเกี่ยวกับเปียโนและตัวโน้ต
01:18
บทที่ 4
การอ่านโน้ต
01:41
บทที่ 5
จังหวะของโน้ต (ค่าของตัวโน้ต)
02:07
บทที่ 6
การวางมือและการวางนิ้วมือ
01:16
บทที่ 7
การนั่งอย่างถูกต้องและการปรับที่นั่ง
01:05
บทที่ 8
วิธีกดคีย์ที่ถูกต้อง
01:45
บทที่ 9
การจัดระเบียบห้อง
01:04
บทที่ 10
รู้จักกับ Time Signature
01:35
บทที่ 11
การนับจังหวะตัวโน้ต
03:06
บทที่ 12
การนับจังหวะตัวหยุด
02:03
บทที่ 13
การฝึกนิ้วมือซ้ายเพื่อเตรียมเล่นคอร์ด
03:21
บทที่ 14
การสอนคอร์ด C และประกอบการเล่นสองมือ
02:22
บทที่ 15
การสอนคอร์ด G และการเปลี่ยนสลับคอร์ดระหว่างคอร์ด C และคอร์ด G
03:44
บทที่ 16
ขั้นตอนการฝึกซ้อม
04:25
บทที่ 17
การสอนคอร์ด F
01:52
บทที่ 18
แนะนำการเชื่อมโน้ต (Tied Note)
03:01
บทที่ 19
การรู้จักตัวโน้ตเพิ่มเติม
02:33
บทที่ 20
แนะนำคีย์ตัวดำ (ชาร์ปและแฟลต)
02:28
บทที่ 21
การสอนคอร์ด D
02:28
บทที่ 22
สัดส่วน Eight Notes (เขบ็ดหนึ่งชั้น)
04:48
บทที่ 23
เขบ็ดหนึ่งชั้น 4 ตัว
01:46
บทที่ 24
โน้ตตัวดำประจุดและเขบ็ดหนึ่งชั้น
02:30
บทที่ 25
การสลับตำแหน่งนิ้ว
03:07
บทที่ 26
เครื่องหมายแฟลต
02:34
บทที่ 27
รู้จักวิธีเล่นเพลงป๊อป
03:26
บทที่ 28
ขั้นตอนการฝึกและการดีไซน์นิ้วด้วยตัวเอง
02:47
บทที่ 29
เรียนรู้คอร์ดเพิ่มเติมสำหรับเพลงป๊อป
05:02
บทที่ 30
สาธิตการประยุกต์ใช้เนื้อหาที่เรียนมา
02:39
บทที่ 31
แบบฝึกหัด
02:40
บทที่ 32
การเล่น Broken Chords มือซ้าย
01:59
บทที่ 33
ลูกเล่นเทคนิคเพิ่มเติมในการเล่นเปียโนป๊อป
04:35
ประวัติผู้เขียน
เริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่ 8 ขวบในแนวคลาสสิก ตามหลักสูตรของ Trinity College of London
ประมาณเกรด 6 ก็ได้เปลี่ยนแนวทาง หันมาสนใจแนว Pop อย่างจริงจัง
เป็นศิษย์ของอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านแนว Pop หลายๆ ท่าน เช่น อ.ปราจีน ทรงเผ่า และ อ.ศรายุทธ สุปัญโญ
มีประสบการณ์การเล่นและการทํางานร่วมกับศิลปินหลายๆ ท่าน
เล่นเปียโนในสตูดิโอห้องอัดเสียง
งานแต่งทํานองเพลงและเรียบเรียงเสียงประสาน
เน้นในการสอนในแนว Pop เป็นหลัก
ประยุกต์รูปแบบการสอน เน้นเร่งรัด กระชับและเจาะลึกในแนว Pop อย่างแท้จริง
ประเมิน
4.8
ติดต่อ Support Center