เรียนเปียโนป๊อปอย่างเร่งรัด ชุดที่ 1
คอร์สเรียนเปียโนป๊อปออนไลน์ที่จะทําให้คุณเล่นเพลงป๊อปพื้นฐานได้ภายใน 2 ชั่วโมง
4.8 (228 อันดับ)
เป็นการสอนโดย กัณฑกาญจน์ ศังขวณิช
ลักษณะคอร์สเรียน

อยากเล่นเปียโนเพลงป๊อปได้ แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดี?
จะเริ่มเรียนเปียโนทั้งที ทําไมสถาบันอยู่ไกลจัง?
ปัญหาเหล่านี้แก้ได้ง่ายๆ ด้วยคอร์สเรียนเปียโนป๊อปอย่างเร่งรัดของเรา

อยากเล่นเปียโนเพลงป๊อปได้ แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดี?
จะเริ่มเรียนเปียโนทั้งที ทําไมสถาบันอยู่ไกลจัง?
ปัญหาเหล่านี้แก้ได้ง่ายๆ ด้วยคอร์สเรียนเปียโนป๊อปอย่างเร่งรัดของเรา

ด้วยการออกแบบคอร์สเรียนหลักสูตรเร่งรัด โดยครูผู้เชี่ยวชาญด้านเพลงป๊อป คุณจะเล่นเปียโนแนวป๊อปได้ภายใน 3 ชั่วโมงอย่างแน่นอน นอกจากนี้ คุณยังจะได้เรียนรู้เรื่องการดีไซน์นิ้วมือ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเล่นเพลงป๊อปอื่นๆ ในขั้นต่อไป พร้อมทั้งลูกเล่นที่น่าสนใจที่จะทําให้การเล่นเพลงป๊อปของคุณไพเราะราวกับมืออาชีพ

ในคอร์สเรียนนี้ เนื้อหาจะประกอบไปด้วยพื้นฐานความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวโน้ตและท่าทางการนั่ง เพื่อปูพื้นให้ผู้เรียนพร้อมสําหรับการลองเล่นโน้ตต่างๆ นอกจากนี้แล้วผู้เรียนยังได้เรียนรู้การเล่นเปียโนตั้งแต่การไล่นิ้วเบื้องต้น การเล่นคอร์ด ไปจนถึงขั้นเล่นประกอบสองมือ

เมื่อผู้เรียนสามารถเล่นโน้ตอย่างง่ายได้ถูกต้องแล้ว ในขั้นต่อไป ผู้เรียนจะได้รู้จักการสลับคอร์ด เพื่อเล่นเพลงที่มีคอร์ดหลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังมีการสอนดน้ตเพลงและคอร์ดเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนนําไปประยุกต์ใช้กับเพลงอื่นๆ ที่ต้องการเล่นได้

ในท้ายที่สุด เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพในการเล่น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การดีไซน์นิ้ว เพื่อสร้างความหลากหลายและไพเราะให้กับเพลงที่ผู้เรียนต้องการเล่นต่อๆ ไป

หลังเรียนคอร์สนี้แล้ว แน่นอนว่าผู้เรียนจะสามารถอ่านโน้ตเพลงที่ต้องการเล่นได้อย่างไพเราะ ถูกต้อง และดีไซน์นิ้วมือสําหรับการเล่นเพลงนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถเล่นคอร์ดที่ปรากฏในเพลงได้โดยไม่ต้องดูชาร์ตตัวโน้ตประกอบ

และหากผู้เรียนต้องการเรียนในขั้นที่สูงขึ้นต่อไปก้สามารถต่อยอดได้อย่างง่ายดาย เพราะคอร์สเราปูพื้นส้รางทักษะให้ผู้เรียนอย่างแน่นหนาแล้ว

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คที่ต่ออินเตอร์เน็ตได้

 • เปียโนหรือแอพพลิเคชั่นที่สามารถเล่นเปียโนได้

 • สถานที่เงียบๆ และหูฟังที่จะใช้ในการนั่งเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • สามารถอ่านโน้ตเพลงอื่นๆ เองได้

 • สามารถเล่นคอร์ดต่างๆ ได้โดยไม่ต้องดูชาร์ตตัวโน้ต

 • สามารถเล่นเพลงป๊อปได้อย่างไพเราะ

 • มีพื้นฐานที่แน่นในการเรียนเปียโนป๊อปขั้นตอนต่อไป

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • บุคคลที่ชอบเปียโน แต่ไม่เคยได้เรียน

 • บุคคที่มีความสนใจในการเล่นเปียโนป๊อป แต่ขาดพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องการเล่นเปียโน

 • บุคคลที่ไม่สะดวกในการไปเรียนที่สถาบัน

 • บุคคลที่เล่นเครื่องดนตรีเป็นแล้วแต่สนใจในการฝึกเปียโนป๊อปเพิ่มเติม

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
05:22
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร
00:30
บทที่ 3
ภาพรวมเกี่ยวกับเปียโนและตัวโน้ต
01:18
บทที่ 4
การอ่านโน้ต
01:41
บทที่ 5
จังหวะของโน้ต (ค่าของตัวโน้ต)
02:07
บทที่ 6
การวางมือและการวางนิ้วมือ
01:16
บทที่ 7
การนั่งอย่างถูกต้องและการปรับที่นั่ง
01:05
บทที่ 8
วิธีกดคีย์ที่ถูกต้อง
01:45
บทที่ 9
การจัดระเบียบห้อง
01:04
บทที่ 10
รู้จักกับ Time Signature
01:35
บทที่ 11
การนับจังหวะตัวโน้ต
03:06
บทที่ 12
การนับจังหวะตัวหยุด
02:03
บทที่ 13
การฝึกนิ้วมือซ้ายเพื่อเตรียมเล่นคอร์ด
03:21
บทที่ 14
การสอนคอร์ด C และประกอบการเล่นสองมือ
02:22
บทที่ 15
การสอนคอร์ด G และการเปลี่ยนสลับคอร์ดระหว่างคอร์ด C และคอร์ด G
03:44
บทที่ 16
ขั้นตอนการฝึกซ้อม
04:25
บทที่ 17
การสอนคอร์ด F
01:52
บทที่ 18
แนะนำการเชื่อมโน้ต (tied note)
03:01
บทที่ 19
การรู้จักตัวโน้ตเพิ่มเติม
02:33
บทที่ 20
แนะนำคีย์ตัวดำ (ชาร์ปและแฟลต)
02:28
บทที่ 21
การสอนคอร์ด D
02:28
บทที่ 22
สัดส่วน eight notes (เขบ็ดหนึ่งชั้น)
04:48
บทที่ 23
เขบ็ดหนึ่งชั้น 4 ตัว
01:46
บทที่ 24
โน้ตตัวดำประจุดและเขบ็ดหนึ่งชั้น
02:30
บทที่ 25
การสลับตำแหน่งนิ้ว
03:07
บทที่ 26
เครื่องหมายแฟลต
02:34
บทที่ 27
รู้จักวิธีเล่นเพลงป๊อป
03:26
บทที่ 28
ขั้นตอนการฝึกและการดีไซน์นิ้วด้วยตัวเอง
02:47
บทที่ 29
เรียนรู้คอร์ดเพิ่มเติมสำหรับเพลงป๊อป
05:02
บทที่ 30
สาธิตการประยุกต์ใช้เนื้อหาที่เรียนมา
02:39
บทที่ 31
แบบฝึกหัด
02:40
บทที่ 32
การเล่น broken chords มือซ้าย
01:59
บทที่ 33
ลูกเล่นเทคนิคเพิ่มเติมในการเล่นเปียโนป๊อป
04:35
ประวัติผู้เขียน
เริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่ 8 ขวบในแนวคลาสสิก ตามหลักสูตรของ Trinity College of London
ประมาณเกรด 6 ก็ได้เปลี่ยนแนวทาง หันมาสนใจแนว Pop อย่างจริงจัง
เป็นศิษย์ของอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านแนว Pop หลายๆ ท่าน เช่น อ.ปราจีน ทรงเผ่า และ อ.ศรายุทธ สุปัญโญ
มีประสบการณ์การเล่นและการทํางานร่วมกับศิลปินหลายๆ ท่าน
เล่นเปียโนในสตูดิโอห้องอัดเสียง
งานแต่งทํานองเพลงและเรียบเรียงเสียงประสาน
เน้นในการสอนในแนว Pop เป็นหลัก
ประยุกต์รูปแบบการสอน เน้นเร่งรัด กระชับและเจาะลึกในแนว Pop อย่างแท้จริง
ประเมิน
4.8