Interests

   สมาร์ทโฟนในปัจจุบัน สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะสามารถถ่ายภาพออกาได้อย่างสวยงาน ถ่ายวิดีโอได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นมากมายให้คุณได้เลือกใช้ ด้วยความทันสมัยของสมาร์ทโฟนจึงทำให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆจากมือถือได้อย่างง่ายดายมากขึ้น จ

...Read more

Benefits from the course
 • เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสนใจเรื่องการเล่นหุ้นสามารถ เริ่มต้นการเล่นหุ้นได้อย่างถูกต้องเเละสร้างผลลัพธ์กําไรได้
About Teacher
 • บัณฑิต-image

  บัณฑิต ว่องอําไพประเสริฐ

  0

  0

  3

  • ผู้บุกเบิกแนวคิด Minimal trading และแนวคิดทฤษฎีการสะท้อนกลับ
  • เจ้าของ YouTube Channel STOCK2THEMOON
  • ปริญญาโท MBA จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ผู้จัดการสาขา ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน ม.ศรีปทุม at AIRA Securities Public Company Limited
  Học เก็งกําไรด้วยทฤษฎีการสะท้อนกลับ online | Edumall Việt Nam

  4,990 ฿

  Add to wishlist
  Share

  4,990 ฿