Interests

Shopee เป็นแพลตฟอร์ม ที่ใหญ่และดีเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย แทบทุกคนต้องเคยซื้อของผ่านแอพ Shopeeนี้ แต่จะมีสักกี่คนที่ขายผ่านช่องทางนี้ และรู้ว่าช่องทางนี้มันสามารถสร้างรายได้ให้เราได้ ในปัจจุบันการทําธุรกิจออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นเรื่องที่ง่า

...Read more

Benefits from the course
 • เพื่อให้ผู้เรียนนําความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพและสร้างรายได้จาก Shopee ได้
About Teacher
 • ณัฐวัฒน์-image

  ณัฐวัฒน์ จงเกียรติเจริญ

  4.4

  1

  0

  • เจ้าของร้านค้าใน Shopee และ Lazada ที่สร้างรายได้กว่า 7 หลัก
  • มีประสบการณ์ด้านการนําเข้าสินค้าและทําการตลาด Online อื่นๆ เช่น Amazon, Ebay, Facebook, Line@ และ Instagram
  • จบการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  Học shopee สร้างเงินล้านไม่ใช่เรื่องยาก online | Edumall Việt Nam

  2,790 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,790 ฿