Interests

สำหรับผู้ที่เริ่มทําธุรกิจส่งออก อาจจะมีคำถาม ว่า จะไปหาลูกค้าต่างประเทศจากไหนดี ซึ่งหลักสูตร SME Partner Selection 12 ช่องทางหาคู่ค้า ระเบิดยอดขายในต่างประเทศ เป็นหลักสูตรที่สามารถแนะนํา พร้อมให้เทคนิคพิเศษในการที่จะให้ได้มาซึ่งคู่ค้าในต่างประเทศ สอ

Read more
Benefits from the course
 • รู้ทุกช่องทางที่จะสามารถติดต่อ หาลูกค้าในต่างประเทศได้
 • รู้จักวางงบประมาณในการหาและทําให้ได้มาซึ่งคู่ค้า
 • รู้วิธีการติดต่อ เทคนิคต่าง ๆ ที่จะ approach หาลูกค้าในแต่ละช่องทาง
 • เริ่มวางแผน และหาลูกค้าต่างประเทศได้ทันที
About Teacher
 • สิทธิพร-image

  สิทธิพร มูลทรัพย์

  4

  1

  0

  • ปริญญาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • อดีตผู้บริหารธุรกิจส่งออกและการค้าระหว่างประเทศให้บริษัทชั้นนําของประเทศไทยหลายแห่ง
  • ปัจจุบันทําธุรกิจนําเข้าส่งออกของตนเอง สอนการตลาดส่งออก และเป็นที่ปรึกษาอิสระ
  Học 12 ช่องทางหาคู่ค้า ระเบิดยอดขายตลาดต่างประเทศ online | Edumall Việt Nam

  1,000 ฿

  2,900 ฿

  Add to wishlist
  Share

  1,000 ฿

  2,900 ฿