Interests

ทําไมการเรียนรู้ในการทําส่งออกจึงมีความสําคัญ ? ทําไมผู้ที่สนใจทําธุรกิจส่งออกส่วนมากถึงไปไม่ถึงฝั่งฝัน ? การทำธุรกิจส่งออกในระดับสเกลใหญ่เราควรมีพื้นฐานความเข้าใจอย่างไรบ้างคอร์สนี้มีคำตอบให้คุณ

เชื่อว่าหลายท่านคงคิดอยากจะขยายธุรกิจไปต่างประเทศ แต่

...Read more

Benefits from the course
 • ความรู้พื้นฐานในการเข้ามาทํางานในสายงานต่างประเทศ
 • วิธีการเลือกกลยุทธ์ เครื่องมือที่จะใช้ในการบุกตลาดต่างประเทศ
 • เกณฑ์การตัดสินใจ วิธีการเลือกเข้าทําตลาดต่างประเทศ
 • แนวทางในการเลือกสินค้า หรือพัฒนาสินค้าไปเสริฟตลาดต่างประเทศ
 • หลักคิดที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จในการทําส่งออก
About Teacher
 • สิทธิพร-image

  สิทธิพร มูลทรัพย์

  0

  0

  0

  • ปริญญาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • อดีตผู้บริหารธุรกิจส่งออกและการค้าระหว่างประเทศให้บริษัทชั้นนําของประเทศไทยหลายแห่ง
  • ปัจจุบันทําธุรกิจนําเข้าส่งออกของตนเอง สอนการตลาดส่งออก และเป็นที่ปรึกษาอิสระ
  Học สร้างความเข้าใจการทําธุรกิจส่งออกพันล้าน บุกตลาดต่างประเทศ online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿