Interests

   อยากจะขายของออนไลน์แต่ไม่รุ้จะเริ่มต้นยังไง? จะลงทุนซื้อของมาขายเลยก็กลัวเสี่ยงจะขาดทุน จะทำยังไงดี!!! คอร์สนี้จะช่วยอธิบายเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์แบบละเอียด ที่จะช่วยให้คุณสำเร็จในการขายของออนไลน์ เข้าใจได้ง่ายๆเพราะจะเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานขอ

...Read more

Benefits from the course
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ทราบถึงแนวคิดในการเริ่มต้นทําธุรกิจอย่างยั่งยืน
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าถึงและเข้าใจการทําธุรกิจ Online อย่างยั่งยืนแบบรอบด้าน
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําเอาความรู้นี้ ไปใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ Online อย่างถูกต้อง เพื่อการต่อยอดทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
About Teacher
 • ณรงค์เดช-image

  ณรงค์เดช ไชยลังกา และ จรัญยา กิติไพศาลนนท์

  0

  0

  0

  • ณรงค์เดช ไชยลังกา
  • กรรมการผู้จัดการบริษัท โปรเทรนนิ่งแอนด์คอนซัลติ้งโซลูชั่น จํากัด
  • กรรมการผู้จัดการบริษัท โปรเทรดดิ้งแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
  • ที่ปรึกษา และวิทยากรการบริหารธุรกิจ ตามมาตรฐานสากล 11 ปี ให้กับภาครัฐและเอกชน/ มากกว่า 100 องค์กร
  • อาจารย์พิเศษสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน
  • ทําธุรกิจจําหน่ายสินค้า ThaiRunya ทั้งในและต่างประเทศ ผ่าน platform online จนมีตัวแทนจําหน่ายต่างประเทศ ยอดขายมากกว่าหลักล้าน ต่อเดือน
  • จรัญยา กิติไพศาลนนท์
  • อาจารย์พิเศษและวิทยากรโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับธุรกิจ
  • ที่ปรึกษากฎหมายและการบัญชี
  • ทําธุรกิจจําหน่ายสินค้า ThaiRunya ทั้งในและต่างประเทศ ผ่าน platform online จนมีตัวแทนจําหน่ายต่างประเทศ ยอดขายมากกว่าหลักล้าน ต่อเดือน
  Học ปรับแนวคิดเริ่มต้นเป็นผู้บริหารธุรกิจออนไลน์อย่างยั่งยืน online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿