Interests

เคยไหมที่ไม่ชื่นชอบงานขายเอาซะเลย แต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญ? คุณใช่ไหมที่มีความสามารถรอบด้านและรู้ลึกรู้จริง แต่ทําไมถึงไม่สามารถขายได้เท่ากับคนอื่น?

เพราะงานขายเป็นหนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับทุกองค์กร ทักษะการขายจึงสําคัญ คอร์สเรียน

...Read more

Benefits from the course
 • เพื่อให้ผู้เรียน เข้าใจถึงหัวใจหลักของการขายและเป็นนักขายมืออาชีพ
About Teacher
 • สุณิชชา-image

  สุณิชชา ชอบชัย

  0

  0

  0

  • จบการศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป MBA (Management) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
  • ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาและโค้ชพัฒนาศักยภาพ (Coach and Consultant)
  • เป็นที่ปรึกษาด้านการขาย, การตลาด, การบริการและการบริหารจัดการภายในองค์กรให้กับหลากหลายองค์กรชั้นนํา
  Học ก้าวสู่นักขายมืออาชีพ (จากผู้เชี่ยวชาญ) online | Edumall Việt Nam

  2,499 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,499 ฿