Interests

ในปัจจุบันการสอบ TOEIC มีความจำเป็นอย่างมากและมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ปัญหาที่ครูโจ๊กพบเจอมาตลอดระยะเวลา 10 ปี ก็คือ ลูกศิษย์ยังไม่แม่นเรื่อง ไวยากรณ์และคำศัพท์ที่เพียงพอ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนครูโจ๊กจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในก

...Read more

Benefits from the course
 • ได้ฝึกทําข้อสอบTOEICในส่วนของไวยากรณ์ และได้ฝึกทําข้อสอบ TOEIC ในส่วนของคําศัพท์ ทําให้มองเห็นว่าข้อสอบโทอิคเน้นไวยากรณืเรื่องอะไรและเน้นคําศัพท์กลุ่มไหน
About Teacher
 • วรงค์-image

  วรงค์ วิลาสสกุลเกียรติ

  4.1

  1

  0

  • ปริญญาตรี จิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • 2008 – ปัจจุบัน อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ โดยสอนคอร์ส Entrance ภาษาอังกฤษ (GAT English), CU-TEP, TU-GET, IELTS และ TOEIC
  • อาจารย์พิเศษติวคอร์ส TOEIC ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อาจารย์รับเชิญสอนภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน บริษัท ปตท. จํากัด, บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด, บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด และอีกมากมาย
  เรียน สุดยอดเทคนิค พิชิตข้อสอบ TOEIC (Grammar) - ที่ดีที่สุด 2021 | Edumall Thailand

  1,000 ฿

  2,900 ฿

  Add to wishlist
  Share

  1,000 ฿

  2,900 ฿