Interests

   เทคโนโลยีเราถือว่าพัฒนาก้าวกระโดดมากภายในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น มือถือหรือสมาร์ตโฟนในปัจจุบันมีฟังก์ชันที่หลากหลายกว่ามือถือในอดีต เช่น มีกล้อง อินเทอร์เน็ต และแชตติง ฟังก์ชันดังกล่าวนี้เชื่อหรือไม่ว่า ถ้านํามารวมกันสามารถสร้างเป็น

...Read more

Benefits from the course
 • สร้างตัวตน และธุรกิจ บนโลกออนไลน์ ด้วยโทรศัพท์มือถือ
About Teacher
 • ธนพนธิ์-image

  ธนพนธิ์ ทัพหลวง

  0

  0

  0

  • เจ้าของแบรนด์ Naraya by money cosme
  • โค้ช Power Benz ผู้นําสร้างธุรกิจด้วยโทรศัพท์มือถือ
  Học สร้างรายได้ไม่รู้จบ สร้างตัวตน และธุรกิจออนไลน์ ด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿