Interests

 Tableau คือซอฟต์แวร์ประเภท Data Visualization ซึ่งทำหน้าที่แปลงข้อมูล (Data) ให้เป็นภาพ (Visualization) และยังมีกราฟรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมายที่มีประสิทธิภาพ โดยเหมาะกับทุกองค์กรแทบทุกแห่ง เพราะมีทั้งแหล่งข้อมูลภายในองค์กร แหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร หรือแ

Read more
Benefits from the course
 • เพิ่มทักษะการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟฟิค
 • ใช้โปรแกรม Tableau เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก นําเสนอข้อมูล (Data Visualization)
 • สามารถสร้างกราฟ Interactive และแผนภาพประเภทต่าง ๆ ได้อย่างสวยงาม ระดับมืออาชีพ - นํา Data Report ขึ้น Cloud และแชร์ให้กับผู้อื่นได้
 • นํา Data Report ขึ้น Cloud และแชร์ให้กับผู้อื่นได้ - เล่าเรื่องข้อมูลจากกราฟฟิกที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์เหตุนําเสนอได้น่าสนใจและ Make sense
About Teacher
 • อมรเทพ-image

  อมรเทพ ทองชิว

  4.1

  3

  1

  • เป็นเจ้าของ Facebook Page: Opensource Stat Data Mining
  • เป็นนักวิจัยข้อมูล บริหารโครงการวิจัยขนาดใหญ่ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และ Data Mining
  • เป็นวิทยากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สอนมามากกว่า 10 ปี ด้วยภาษา R, Python, RapidMiner, Tableau, PowerBI Desktop ให้กับสถาบันการศึกษา บริษัทเอกชนขนาดใหญ่และหน่วยงานภาครัฐอีกหลายแห่ง
  • ศึกษาต่อในระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีการบริหาร สาขาการจัดการประยุกต์ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • อาจารย์อมรเทพ ทองชิว จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนเรศวร
  Học tableau for data visualization นําเสนอข้อมูลแบบมืออาชีพด้วย tableau online | Edumall Việt Nam

  999 ฿

  2,900 ฿

  Add to wishlist
  Share

  999 ฿

  2,900 ฿