Interests

  มีสินค้าคุณภาพสูง ราคาสูง ดีกว่าตลาดทั่วไปแต่ขายไม่ได้ พยายามแล้วพยายามอีกก็ยังขายไม่ได้ เมื่อขายได้แต่ผลประกอบการไม่ดีพอ

มีลูกจ้างฝ่ายขายก็ขายไม่ได้ แถมยังมาขอให้เจ้าของกิจการลดราคาต้นทุนสินค้าเพื่อให้ขายสินค้าได้ ทําให้เสียคุณค่าทางเศรษฐกิจ เมื

...Read more

Benefits from the course
 • ได้รู้ถึงเทคนิคการขายสินค้าราคาสูง, การตั้งราคาสินค้า, การชี้แจงเรื่องคุณภาพและการหาลูกค้าที่มีศักยภาพ มีกําลังซื้ออย่างแท้จริง
 • ได้รู้ถึงสาเหตุที่ลูกค้าไม่ซื้อสินค้าที่มีราคาสูงและแนวทางแก้ไขปัญหา
 • ได้รู้ถึงเทคนิคการพูดเปลี่ยนใจลูกค้าให้มาซื้อสินค้าที่มีคุณภาพแทน
 • ได้รู้ถึงเทคนิคการขจัดข้อโต้แย้งเรื่องราคาแพง เพื่อทําให้ลูกค้าเปลี่ยนใจ
 • ได้รู้ถึงเทคนิคการวิเคราะห์กําลังซื้อของลูกค้า เพื่อหาลูกค้าถูกกลุ่ม
 • ได้รู้ถึงเทคนิคการกําจัดความกังวลใจก่อนการขาย เพื่อขายได้ง่ายขึ้น
 • ได้รู้ถึงเทคนิคการพยากรณ์ปัญหาและข้อโต้แย้งล่วงหน้า เพื่อเตรียมการไว้ก่อน
 • ได้รู้ถึงเทคนิคการจี้ปัญหาของลูกค้าแบบเจาะลึก และทําให้ลูกค้าตระหนักถึงปัญหาอย่างแท้จริง และยอมจ่ายมากกว่า เพื่อแก้ปัญหาได้ดีกว่า
About Teacher
 • วิชัย-image

  วิชัย ปิติเจริญธรรม​

  0

  0

  0

  • เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คําพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง
  • เป็นผู้นําการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติให้กับองค์กรชั้นนําของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิ โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน, สุพรีเดิร์ม, บ.เอพีฮอนด้า, บ.ซิโนไทยฯ, เซ็นทรัล, บิ๊กซี, บ.อเมริกัน สแตนดาร์ด, บล.ซีมิโก้, ทรีนีตี้, AIS, TRUE ฯลฯ
  • ปัจจุบันดูแลโครงการฝึกอบรมขนาดใหญ่ให้องค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทชั้นนําในนิคมอุตสาหกรรม บริษัทเอกชนข้ามชาติ ฯลฯ ในฐานะวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจในระดับสูง
  • ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้อํานวยการของ บริษัท ทํางานด้วยใจ และบริษัท วิทยากรมืออาชีพ อีกด้วย
  Học เทคนิคการขายสินค้าราคาสูงให้ประสบผลสําเร็จ online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿