มาร่วมทดลองใช้เว็บไซด์เวอร์ชั่นใหม่ (PC version) ที่นี่ และสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ ลิงก์

x
เทคนิคการขายสินค้าราคาสูงให้ประสบผลสําเร็จ
การขายสินค้าราคาสูง ศิลปะและจิตวิทยาของการตลาด มารู้เทคนิคการขายสินค้าราคาสูงให้ได้ผลกันเถอะ
4.0 (0 อันดับ)
เป็นการสอนโดย วิชัย ปิติเจริญธรรม​
ลักษณะคอร์สเรียน

   มีสินค้าคุณภาพสูง ราคาสูง ดีกว่าตลาดทั่วไปแต่ขายไม่ได้ พยายามแล้วพยายามอีกก็ยังขายไม่ได้ เมื่อขายได้แต่ผลประกอบการไม่ดีพอ
มีลูกจ้างฝ่ายขายก็ขายไม่ได้ แถมยังมาขอให้เจ้าของกิจการลดราคาต้นทุนสินค้าเพื่อให้ขายสินค้าได้ ทําให้เสียคุณค่าทางเศรษฐกิจ เมื่อพบปัญหาเหล่านี้ท่านจะหาทางออกอย่างไร

 

  มีสินค้าคุณภาพสูง ราคาสูง ดีกว่าตลาดทั่วไปแต่ขายไม่ได้ พยายามแล้วพยายามอีกก็ยังขายไม่ได้ เมื่อขายได้แต่ผลประกอบการไม่ดีพอ
มีลูกจ้างฝ่ายขายก็ขายไม่ได้ แถมยังมาขอให้เจ้าของกิจการลดราคาต้นทุนสินค้าเพื่อให้ขายสินค้าได้ ทําให้เสียคุณค่าทางเศรษฐกิจ เมื่อพบปัญหาเหล่านี้ท่านจะหาทางออกอย่างไร

คอร์สนี้คือทางออกของคุณ ที่จะทําให้ทัศนคติในการขายสินค้าราคาสูงเปลี่ยนไป สามารถขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ
สอนโดยอาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม เป็นผู้นําการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติให้กับองค์กรชั้นนําของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, เซ็นทรัล, บิ๊กซี, บ.อเมริกัน สแตนดาร์ด, AIS, TRUE และองค์กรอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งรับรองว่า ถ้าคุณทําความเข้าใจและทําตามเนื้อหาคอร์สเรียนนี้อย่างละเอียด คุณจะสามารถเข้าใจหลักการขายสินค้าราคาสูง วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในการขายสินค้าของตนเอง ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์การขาย จนถึงสามารถสร้างรายได้จํานวนมากให้กับกิจการได้

เมื่อเรียนคอร์สเรียนนี้แล้วคุณจะ
- ได้รู้ถึงเทคนิคการขายสินค้าราคาสูง, การชี้แจงเรื่องคุณภาพและการหาลูกค้าที่มีศักยภาพ มีกําลังซื้ออย่างแท้จริง
- ได้รู้ถึงสาเหตุที่ลูกค้าไม่ซื้อสินค้าที่มีราคาสูงและแนวทางแก้ไขปัญหา
- ได้รู้ถึงเทคนิคการพูดเปลี่ยนใจลูกค้าให้มาซื้อสินค้าที่มีคุณภาพแทน
- ได้รู้ถึงเทคนิคการขจัดข้อโต้แย้งเรื่องราคาแพง เพื่อทําให้ลูกค้าเปลี่ยนใจ
- ได้รู้ถึงเทคนิคการกําจัดความกังวลใจก่อนการขาย เพื่อขายได้ง่ายขึ้น

เมื่อเห็นคุณค่าดังนี้ เพื่อการขายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มยอดขายที่สูงขึ้น สมัครเลยวันนี้

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • ได้รู้ถึงเทคนิคการขายสินค้าราคาสูง, การตั้งราคาสินค้า, การชี้แจงเรื่องคุณภาพและการหาลูกค้าที่มีศักยภาพ มีกําลังซื้ออย่างแท้จริง

 • ได้รู้ถึงสาเหตุที่ลูกค้าไม่ซื้อสินค้าที่มีราคาสูงและแนวทางแก้ไขปัญหา

 • ได้รู้ถึงเทคนิคการพูดเปลี่ยนใจลูกค้าให้มาซื้อสินค้าที่มีคุณภาพแทน

 • ได้รู้ถึงเทคนิคการขจัดข้อโต้แย้งเรื่องราคาแพง เพื่อทําให้ลูกค้าเปลี่ยนใจ

 • ได้รู้ถึงเทคนิคการวิเคราะห์กําลังซื้อของลูกค้า เพื่อหาลูกค้าถูกกลุ่ม

 • ได้รู้ถึงเทคนิคการกําจัดความกังวลใจก่อนการขาย เพื่อขายได้ง่ายขึ้น

 • ได้รู้ถึงเทคนิคการพยากรณ์ปัญหาและข้อโต้แย้งล่วงหน้า เพื่อเตรียมการไว้ก่อน

 • ได้รู้ถึงเทคนิคการจี้ปัญหาของลูกค้าแบบเจาะลึก และทําให้ลูกค้าตระหนักถึงปัญหาอย่างแท้จริง และยอมจ่ายมากกว่า เพื่อแก้ปัญหาได้ดีกว่า

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • พนักงานขายที่ขายสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาสูง หรือถูกต่อรองราคาอยู่เสมอ

 • ผู้บริหารงานขายที่ต้องเจรจา–นําเสนองานขายโครงการใหญ่ๆ

 • ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนใจลูกค้าที่ชอบซื้อแต่ ''ของถูก'' คุณภาพต่ํา มาซื้อของที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสมแทน

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
03:17
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
สินค้าที่มีคุณภาพราคาสูง ขายยากจริงหรือ ?
04:21
บทที่ 4
การตั้งราคาสินค้า
03:03
บทที่ 5
การชี้แจงเรื่องคุณภาพ
03:30
บทที่ 6
การหาลูกค้าที่มีศักยภาพ มีกำลังซื้อ
02:49
บทที่ 7
การวิเคราะห์กำลังซื้อของลูกค้า
10:22
บทที่ 8
เปิดใจ
05:35
บทที่ 9
เปิดใจ Part 2
04:51
บทที่ 10
จี้ปัญหา
07:50
บทที่ 11
เสนอวิธีแก้
05:41
บทที่ 12
ปิดการขาย
07:56
บทที่ 13
ใครๆ ก็ดูราคาก่อนคุณภาพ
03:13
บทที่ 14
เทคนิคการสอบถามปัญหาของลูกค้า
04:40
บทที่ 15
สาเหตุที่ลูกค้าไม่ซื้อสินค้าที่มีราคาสูง
04:08
บทที่ 16
ทักษะการสื่อสารในการขายสินค้าราคาสูง
04:54
บทที่ 17
ข้อควรระวังในการขายสินค้าราคาสูง
02:12
บทที่ 18
จิตวิทยาในการขจัดข้อโต้แย้งของลูกค้าเรื่องราคาแพง
07:15
บทที่ 19
พูดถึงความกังวล
05:00
บทที่ 20
สอบถามถึงความกังวล
05:17
บทที่ 21
กำจัดความกังวลใจก่อนการขาย
05:00
บทที่ 22
การจับคู่สินค้า / บริการ กับปัญหาลูกค้า
06:08
บทที่ 23
การพยากรณ์ปัญหาล่วงหน้า
08:05
บทที่ 24
ประโยชน์ของการฝึกพยากรณ์ปัญหาล่วงหน้า
03:18
ประวัติผู้เขียน
เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คําพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง
เป็นผู้นําการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติให้กับองค์กรชั้นนําของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน, สุพรีเดิร์ม, บ.เอพีฮอนด้า, บ.ซิโนไทยฯ, เซ็นทรัล, บิ๊กซี, บ.อเมริกัน สแตนดาร์ด, บล.ซีมิโก้, ทรีนีตี้, AIS, TRUE ฯลฯ
ปัจจุบันดูแลโครงการฝึกอบรมขนาดใหญ่ให้องค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทชั้นนําในนิคมอุตสาหกรรม บริษัทเอกชนข้ามชาติ ฯลฯ ในฐานะวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจในระดับสูง
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้อํานวยการของ บริษัท ทํางานด้วยใจ และบริษัท วิทยากรมืออาชีพ อีกด้วย
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center