Interests

การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุขนั้นเป็นศิลปะที่สำคัญในการใช้ชีวิต ความเข้าใจผู้อื่นจึงเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี ความสุข ซึ่งแตกต่างของคนมาจากสถานที่ สังคม สถาบันการศึกษา สิ่งแวดล้อม และพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกัน มีกรอ

...Read more

Benefits from the course
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําไปประยุดต์ใช้ในการทํางาน
 • เพื่อให้ผู้เรียนนําไปใช้พัฒนาชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น
 • เรียนรู้การเข้าใจผู้อื่นเพื่อหาทางพัฒนาร่วมกัน
 • เข้าใจการอยู่กับคนและการบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพ
About Teacher
 • ประกาศิต-image

  ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

  0

  0

  0

  • ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารการตลาด นักจิตวิทยา วิทยากรอิสระ
  • ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารและการตลาด บริษัท Billion Plus Communication
  • วิทยากรพิเศษ ภาครัฐและเอกชน กว่า 500 องค์กร
  • คณะที่ปรึกษากระทรวงอุตสาหกรรม ด้านตลาด SME และกลุ่มคลัสเตอร์
  • ผู้เขียนหนังสือ เวิรค์คูณสาม, จิตพิเคราะคน, สูตรนักขายมืออาชีพ
  • แขกรับเชิญรายการ เคล็ดลับของชีวิต ทางช่องอัมรินทร์ทีวี
  Học เทคนิคการอ่านคนและจูงใจคนอย่างไรให้ได้ผล online | Edumall Việt Nam

  2,990 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,990 ฿