Interests

ท่านพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายที่ทําอาหารเมนูเดิมๆ กินแล้วก็อร่อยดีแต่เริ่มรู้สึกเบื่อ ชวนไปทานร้านอาหารไทยนอกบ้านก็เจอเมนูเก่าๆ หรือเมนูราคาสูง จะไปเรียนทําอาหารก็แพงและไม่มีเวลาไปเรียนไม่คุ้มค่ากับที่จ่าย ลองหันมาทําอาหารเมนูโบราณประยุกต์แบบสํารับอาหาร

...Read more

Benefits from the course
 • สามารถนําทักษะความรู้ไปประยุกต์และประกอบอาชีพได้
 • เรียนรู้การทําอาหารไทย แบบรู้ลึกถึงแก่นอาหารไทยที่แท้จริง
 • สามารถเลือกซื้อวัตถุดิบในการปรุงอาหารไทยได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถจัดอาหารให้ดูน่ารับประทานโดยทําเป็นสํารับได้
About Teacher
 • อรุณวรรณ-image

  อรุณวรรณ อรรถธรรม

  0

  0

  0

  • เป็นคณะกรรมการจัดเตรียมและจัดทําเครื่องเสวยให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในงานพระราชทานปริญญาบัตรทุกปี
  • ปัจจุบันดํารงตําแหน่งอาจารย์ ระดับ 7 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • เป็นอนุกรรมการควบคุมการทดสอบ ในสาขาช่างประกอบอาหารไทย ระดับ 1,2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ
  • เข้าร่วมโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก ในการเผยแพร่อาหารไทยในต่างประเทศและเป็นกรรมการตรวจสอบ การให้เครื่องหมาย "Thai Select"
  • งานที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันคือ Commentator ในรายการ The Dish เมนูทอง ทาง Workpoint TV หมายเลข 23
  • สอนอาหารไทย อาหารจีน อาหารสุขภาพเพื่อการค้า และอาหารเพื่อการโฆษณา
  • สอนทางด้านอาหารและโภชนาการมาเป็นเวลากว่า 24 ปี
  • เป็น Food Stylist ตกแต่งอาหารเพื่อการโฆษณามากกว่า 24 ปี
  • ทํางานเบื้องหลังรายการเมนูลูกรักมาเป็นเวลากว่า 8 ปี
  Học สํารับอาหารไทยโบราณประยุกต์ ฉบับชาววัง online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿