Interests

AutoCAD คืออะไร หลาย ๆ คนเกิดความสงสัยใช่ไหม AutoCAD คือ ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Aided Drafting/ Design, CAD) สามารถรองรับการทำงานได้ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยส่วนมากโปรแกรม AutoCAD เป็นโปรแกรมที่ใช้ทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม

...Read more

Benefits from the course
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในการเขียนแบบ ขั้นพื้นฐานเวอร์ชั่น 2016-2018 (เครื่องกล-โยธา)
 • เพื่อให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาฝีมือด้วยเทคนิคการสร้างบ้านจากโปรเเกรม AutoCAD
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ได้
About Teacher
 • เฉลียว-image

  เฉลียว ประเสริฐสุข

  0

  0

  0

  • อาจารย์สอนการออกเเบบโปรเเกรม AutoCAD มาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี
  • มีประสบการณ์ในการรับสอนเขียนแบบ AutoCAD ตั้งแต่พื้นฐาน และสามารถใช้งานได้จริง ทั้งงานด้านสถาปัตย์ แบบแปลน 2D และ 3D สาขาเครื่องกล การออกแบบ 2D และ 3D
  • Workshop ทําให้เข้าใจง่ายเสริมด้วยเทคนิคเชิงลึก ทั้ง Offine เเละ Online
  • เป็นอาจารย์สอนในเว็บไซต์ http://www.cadexclusive.com/
  • ประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา ในด้าน Autocad
  Học เทคนิคการสร้างบ้าน 1 ชั้นด้วย autocad เบื้องต้น online | Edumall Việt Nam

  1,200 ฿

  Add to wishlist
  Share

  1,200 ฿