Interests

ออกแบบ UX UI ได้ง่ายๆ ด้วย Adobe XD

 • หากใครที่กําลังสนใจเรื่องการสร้างแอพลิเคชันอยู่จะทราบเลยว่า ปัญหาของแอพลิเคชันส่วนใหญ่ก็คือ ใช้งานยาก แอพโหลดนาน ปุ่มไม่ทํางาน ปัญหาเหล่านี้ทําให้ผู้ใช้งานหมดความพึงพอใจ หมดความเชื่อถือ เราจึงจําเป็นต้องมี UX UI เข้ามาช่วยทําให้แอพมีประสิทธิภาพมากขึ้
 • • การทําtestingก่อนใช้งานจริง
  Read more


  Click to preview this course

  UX/UI คืออะไร?

  หากใครที่กําลังสนใจเรื่องการสร้างแอพลิเคชันอยู่จะทราบเลยว่า ปัญหาของแอพลิเคชันส่วนใหญ่ก็คือ ใช้งานยาก แอพโหลดนาน ปุ่มไม่ทํางาน ปัญหาเหล่านี้ทําให้ผู้ใช้งานหมดความพึงพอใจ หมดความเชื่อถือ เราจึงจําเป็นต้องมี UX UI เข้ามาช่วยทําให้แอพมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  UX- User Experience สิ่งที่ให้ความสำคัญกับอารมณ์ เกี่ยวกับประสบการณ์และความรู้สึกของผู้ใช้งานที่ได้รับ รวมไปถึงการเก็บข้อมูล ทำวิจัยและทำแบบประเมินต่างๆ เพื่อเอากลับมาพัฒนาตัวสินค้าและบริการ
  UI - User Interface ส่วนที่ User หรือผู้ใช้งานเห็นและจับต้องได้ สามารถใช้งานได้ รวมไปถึงการออกแบบและความสวยงาม
  หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่อยากรู้เกี่ยวกับ UX / UI คอร์สเรียนนี้ มีคำตอบที่คุณต้องการ

  What you will learn

  เข้าใจหลักการออกแบบของ UX UI รวมถึงขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์และแอพลิเคชัน
  สามารถใช้โปรแกรม Adobe XDในการสร้างแอพลิเคชันได้
  สามารถทํา wireframe , research และ content strategy รวมถึงการทํา testing ก่อนใช้งานจริง
  สามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียน ไปสร้างแอพลิเคชันใน topic ที่ตนเองสนใจได้

  Who this course is for

  คอร์สเรียนออนไลน์ ออกแบบ UX/UI ได้ง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Adobe XD เหมาะสำหรับ

  Developer , Designer ที่อยากออกแบบ Interface เพื่อตอบโจทย์ Experience ที่กลุ่มลูกค้าต้องการ


  เจ้าของธุรกิจที่อยากพัฒนา Application ที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ


  บุคคลทั่วไปที่สนใจและผู้ที่อยากเพิ่มสกิลการออกแบบ UX/UI

  Course Syllabus

   Meet our teachers

   กิตติกร ประเสริฐศักดิ์-image

   กิตติกร ประเสริฐศักดิ์

  • นักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 สู่ผู้ก่อตั้ง BorntoDev ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเน้นการถ่ายทอดที่เข้าใจง่ายจนมีผู้เรียนมากกว่า 7 หมื่นท่านทั่วประเทศ
  • ได้รับ Verified Certificate จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT)
  • มีประสบการณ์และความหลงไหลในการพัฒนาโปรแกรมมากกว่า 10 ปี
  • เป็นวิทยากรรับเชิญด้านการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีระดับ นิสิต นักศึกษา นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วไป นักเรียน ครูโรงเรียนมัธยมปลาย รวมถึงบุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน

   Student stories

   grthtyjtyjyuyukyut

   author-image

   wadsadasd

   teytrytryrtyr

   Enroll now

   รับส่วนลดพิเศษ จำนวนจำกัด

   การออกแบบ UX/UI ใน Website และ Mobile application
   การทำ Wireframe การวิเคราะห์ลูกค้า (User research)
   การทำ Content Strategy
   Visual Design รู้จัก features และโหมดการใช้งานโปรแกรม Adobe XD
   Case study และ Workshop ท้ายบทให้ผู้เรียนได้ฝึกทำโจทย์สร้าง Application
   ใบประกาศนียบัตร (Certificate) รับรองจากอาจารย์ หลังเรียนจบหลักสูตร
   Please fill your information
   This information is necessary for the course activation.
   Name (*)
   Email Address / Mobile Phone Number (*)

   Frequently Asked Questions

    See more questions

   790 THB

   -72%

   2,900 THB

   00 : 06 : 12 : 57