Interests

คุณเคยรู้สึกร่างกายอ่อนล้า เส้นเอ็นยึดอยู่บ่อยๆ หรือไม่ รู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว

ยิ่งฝืนทํากิจกรรมต่อไปเรื่อยๆ ยิ่งเจ็บป่วยร่างกายไม่หาย รู้สึกจิตใจไม่มั่นคงขาดสมาธิบ่อยครั้ง โยคะคือทางออกที่ดีสําหรับคุณ

ไม่ว่าคุณเคยมีประสบการณ์การเล่นโยคะแล้

...Read more

Benefits from the course
 • เข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานและความแตกต่างของโยคะกับการออกกําลังกายทั่วไป
 • สามารถฝึกลมหายใจในการเล่นโยคะอย่างมีสติ และมีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจหลักการฝึกเพื่อกระตุ้นพลังงานจากท่าพื้นฐาน เพื่อการผ่อนคลาย
 • เข้าใจและสามารถใช้โยคะในการแก้ไขปัญหาร่างกายในด้านต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นอาการปวด หรือการปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง เป็นต้น
About Teacher
 • เสาวภา-image

  เสาวภา สมบูรณ์ผล

  0

  0

  0

  • เปิดสตูโยคะ และมีประสบการณ์ในการสอน 1 ปี
  • จบหลักสูตรโยคะร้อน RYS 200 Hrs จาก Absolute Academy
  • จบหลักสูตร Advance 30 Hrs (3 คอร์ส) จาก Satit Yoga
  Học เคล็ดลับรักษาหุ่นดีกับการฝึกโยคะภายใน 4 ชั่วโมง online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿