หน้าหลัก ธุรกิจ เริ่มธุรกิจใหม่อย่างไรให้...
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
เริ่มธุรกิจใหม่มีโอกาสพลาดสูง แต่ถ้าเข้าใจ 9 หลักการของ business model canvas ธุรกิจก็ทํากําไรได้
เข้าใจ 9 องค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จตามแนวคิด Business Model Canvas
เหมาะสำหรับ
อาจารย์ณภัค ภัคคิโรจน์ หรือโค้ชน้ําใส เป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนเรื่องโมเดลธุรกิจ ได้รับเชิญสอนผู้ประกอบการนับพันรายทั่วประเทศในหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นสัมมนาที่จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)
นอกจากนั้นยังได้รับเชิญบรรยายจากองค์กรมหาชนระดับประเทศในกลุ่มกิจการปิโตรเคมี, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และองค์อื่นๆอีกหลายองค์กร
โค้ชน้ําใสแบ่งปันความรู้เรื่องการทําธุรกิจเป็นประจําผ่าน facebook
รายละเอียด

ทําไมธุรกิจใหม่ถึงต้องล้มเหลว มีวิธีที่ทําให้เริ่มธุรกิจแล้วประสบความสําเร็จได้เลยมั้ยแน่นอนตามหลักสถิติธุรกิจใหม่ย่อมต้องมีอัตราการล้มเหลวสูง ซึ่งถ้าไปดูถึงสาเหตุก็เพราะพื้นฐานความเข้าใจในการเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างของธุรกิจยังทําได้ไม่ดีพอแต่ไม่จําเป็นว่าผู้เริ่มธุรกิจใหม่จะต้องล้มเหลวเสมอไป มีหลายเคสที่ไปรุ่งได้ต่อเนื่องแม้จะเริ่มจากกิจการเล็กๆ โค้ชน้ําใสผู้เชี่ยวชาญด้านโมเดลธุรกิจและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังให้คําปรึกษาเจ้าของธุรกิจ SMEs มามากกว่า 1000 ราย จะมาทําให้คุณเห็นทางที่จะทําให้สร้างธุรกิจใหม่ได้สําเร็จไวขึ้น ด้วยการใช้หลักทฤษฎีที่ได้ผลมากแล้วทั่วโลกผสมกับประสบการณ์การได้ให้คําปรึกษาธุรกิจSMEs จริงในไทย คุณจะได้ไอเดียในการพัฒนาธุรกิจคุณตั้งแต่บทแรกแบบเข้มข้น ครบถ้วน แบบที่ไม่มีตําราเล่มไหนให้คุณได้


สิ่งที่ต้องมี
computer
หลักสูตร
Thể loại: Phát triển cá nhân
Số bài: 12
Thời lượng 01:57:13
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
อาจารย์ผู้สอน
Giảng viên
Nguyễn Vĩnh Cường
2
KHÓA HỌC
311
HỌC VIÊN
เริ่มธุรกิจใหม่อย่างไรให้ไปรุ่ง
Special Price ฿ 690 Regular Price ฿ 3,999
ไปที่รถเข็น
จัดส่งฟรี
เรียนได้ไม่จำกัดเวลา
เรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน

คอร์สเรียนโดยอาจารย์ผู้สอน

ดูเพิ่ม

คอร์สเรียนใกล้เคียง

ดูเพิ่ม