หน้าหลัก ดนตรี คอร์สเรียนกีตาร์สําเร็จรู...
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
เข้าใจหลักการฝึกเพื่อสร้างความถนัด ด้วยเทคนิควิธีการฝึกมาตราฐานแบบ Step by step
เสริมสร้างความเข้าใจและคุ้นชินในเรื่องของเสียง และอัตราจังหวะทางดนตรี
เข้าใจหลักการและแนวคิดทางดนตรี อย่างลึกซึ้ง
เหมาะสำหรับ
ผู้ที่มีความสนใจต้องการพัฒนาการเล่นกีตาร์อย่างจริงจัง
ผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน
ผู้ที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้วต้องการต่อยอดจากเดิม
ผู้ที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ผู้ที่ต้องการแนวความคิดจากการฝึกเพื่อนําไปพัฒนาสังคม
ครูสอนกีตาร์
ผู้ที่สนใจการฝึกตีคอร์ด
ผู้ที่สนใจการฝึก Solo
ผู้ที่สนใจการฝึกเกา Finger Picking
ผู้ที่สนใจการฝึกบรรเลง Finger Style
รายละเอียด

 จากประสบการณ์ การสอนมากกว่า 14 ปี ทําให้ผมมีโอกาสได้ศึกษา และเข้าถึงศักยภาพของตัวผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย ที่เป็นรายบุคคล และแบบเป็นกลุ่มได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งพัฒนาการ
ทางดนตรี แท้จริงแล้วไม่ได้ชี้วัดจากช่วงอายุของผู้เรียนแต่อย่างใด หรืออย่างที่ใครหลาย ๆ คนเคยคิดและเข้าใจว่า วัยเด็กนั้นจะมีพัฒนาการทางดนตรีได้ดีกว่าช่วงวัยที่เป็นผู้ใหญ่ และนั่น
ไม่ใช่ความจริงเลย

ในความเป็นจริงแล้ว เราทุกคนสามารถเข้าถึงการฝึกดนตรีได้ในทุก ๆ ช่วงของวัย นั่นก็ขึ้นอยู่กับความสนใจ ว่าเรามีความต้องการที่อยากจะฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ
ทางด้านดนตรีอย่างจริงจังและด้วยเหตุผลและปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ที่มากระตุ้นให้เราได้เกิดความรู้สึกหลงใหลในเสียงเพลงและเสียงดนตรี จนทําให้เราอยากจะมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งกับบทเพลงที่เราชื่นชอบ
และหลงใหล นี่แหละคือเหตุผลที่ทําให้เราอยากเล่นดนตรีและผมได้พบความจริงว่า ผู้เรียนส่วนมากมีพัฒนาการที่ดีและต่อเนื่อง ซึ่งได้มาจากปัจจัยหลัก ดังนี้ 1.ความสนใจ 2.ความเข้าใจ 3.การฝึกฝน 4.ความพยายาม 5. ความมีวินัย 6.ความอดทน

""ความสนใจ"" เป็นเหตุผลที่ทําให้เรานําสิ่งนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวัน เมื่อเราได้นําสิ่งที่เราสนใจมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันแล้ว เราก็จะเริ่มคุ้นชิน และสามารถ ”เข้าใจ” ในสิ่ง ๆ นั้นได้ เป็นอย่างดี และทําให้เกิด “การฝึกฝน” อย่างถูกหลักและถูกวิธีตามขั้นตอน หากเรามีความ“พยายาม” ต่อการฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่าง “มีวินัย” และรู้จัก “อดทน” ต่อการรอคอย ความสําเร็จเราก็จะสามารถพัฒนาตนเองให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างภาคภูมิใจ

คอร์ส เรียนกีตาร์สําเร็จรูป คอร์สนี้จะทําให้คุณเข้าใจหลักการฝึกแบบ Step by step เสริมสร้างความเข้าใจและคุ้นชินในเรื่องของเสียงและอัตราจังหวะทางดนตรี เสริมสร้างประสบการณ์ ด้วยเทคนิคการเล่นกีตาร์ในรูปแบบที่หลากหลายครบถ้วน เข้าใจหลักการและแนวคิดทางดนตรี อย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามผลการเรียนและส่งการบ้านผ่านทาง ไลน์Ad : @nasornguitaronline ซึ่งคอร์สนี้สอนโดย อาจารย์ พิสุทธิศักดิ์ ชัยกิตติวัฒนะกุล (ศร) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาดนตรีสากล เอกเครื่องสาย ครุศาสตร์บัณฑิต ม.ราชภัฏนครปฐม ประสบการณ์สอนมาแล้ว 15 ปี เคยเป็นครูสอนดนตรีที่สถาบัน KPN Music academy สาขานครปฐม 12 ปี และได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจําสาขา ผ่านการเล่นดนตรีอาชีพ มากกว่า 10 ปี

ถ้าคุณอยากเล่นกีตาร์เเล้วหละก็ คอร์สนี้คือคําตอบสําหรับคุณ สมัครเลย

สิ่งที่ต้องมี
คอมพิวเตอร์
โหลดเอกสารประกอบการสอน
กีตาร์
หลักสูตร
Thể loại: Phát triển cá nhân
Số bài: 12
Thời lượng 01:57:13
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
อาจารย์ผู้สอน
Giảng viên
Nguyễn Vĩnh Cường
2
KHÓA HỌC
311
HỌC VIÊN
คอร์สเรียนกีตาร์สําเร็จรูป
Special Price ฿ 690 Regular Price ฿ 6,300
ไปที่รถเข็น
จัดส่งฟรี
เรียนได้ไม่จำกัดเวลา
เรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน

คอร์สเรียนโดยอาจารย์ผู้สอน

ดูเพิ่ม

คอร์สเรียนใกล้เคียง

ดูเพิ่ม

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์จะปิดทำการในวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ค่ะ