Danh mục

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. หลักการปฏิบัติงาน

1.1 เว็บไซต์ Edumall.co.th (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า Edumall) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการหาข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือมีความต้องการในการซื้อสินค้าออนไลน์

1.2 สินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมบน Edumall ควรได้รับอนุญาตให้ค้าขาย หมุนเวียนและไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย

1.3 การซื้อและการขายสินค้าและการจัดหาบริการทั้งหมดบน Edumall จะต้องถูกเปิดเผยต่อสาธารณะและมีความโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจในผลประโยชน์ของผู้บริโภค

1.4 ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายบน Edumall จะต้องเป็นบุคคล และ/หรือ ธุรกิจที่มีความต้องการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์บน Edumall ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในขั้นต้น ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างเป็นกิจจะลักษณะโดยแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของ Edumall ลูกค้าที่ใช้งานเว็บไซต์นี้จะต้องเห็นด้วยกับสิ่งต่อไปนี้

 • ลูกค้าเป็นบุคคล และ/หรือ ธุรกิจ
 • มีความอำนาจเต็มในการกระทำทางแพ่ง
 • ลูกค้าที่เข้าถึงเว็บไซต์ที่เวลาใด สถานที่ใดจะต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติของข้อบังคับนี้อย่างครบถ้วน
 • ลูกค้าจะต้องป้องกันรหัสผ่านของ เขา/เธอ และกำกับดูแลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของลูกค้า ลูกค้ามีความเข้าใจและยอมรับว่า เขา/เธอ จะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการใช้บัญชีของ เขา/เธอ ในทางที่ผิดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ได้รับอนุญาต

2. ข้อกำหนดทั่วไป

2.1 หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์: การรวบรวมการบรรยายแบบมัลติมีเดียจะอยู่ภายใต้หัวข้อที่แน่นอน

2.2 ราคาขาย: จำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อสิทธิในการเข้าถึง 01 (หนึ่ง) หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ที่จัดขึ้นโดย Edumall ราคาขายที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ Edumall ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ลูกค้าจำเป็นต้องจ่ายเงินหนึ่งครั้งสำหรับหลักสูตรเพื่อเรียนตลอดไป

2.3 หัวข้อเกี่ยวกับการสร้างพันธมิตร: Edumall ได้ร่วมมือกับครู / ผู้เชี่ยวชาญ / มืออาชีพ / พนักงานระดับสูง / ผู้จัดการ / นักธุรกิจที่มีขีดความสามารถ การสอนที่ดีเยี่ยม ทักษะการถ่ายทอด ภาษากาย ฯลฯ

2.4 ครู / ผู้เชี่ยวชาญ / มืออาชีพ จะต้องทำงานร่วมกับ Edumall เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้มีเนื้อหาที่มีคุณภาพ การบรรยายมัลติมีเดียจะได้รับการบันทึกภาพ, แก้ไขภาพและผ่านขั้นตอนหลังการผลิตอย่างเป็นมืออาชีพ

3. ขั้นตอนการทำธุรกรรม

3.1 ขั้นตอนการซื้อ เมื่อต้องการซื้อสินค้าบน Edumall ลูกค้าควรดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้: ค้นหา โดยอ้างถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง อ้างถึงข้อมูลเกี่ยวกับราคาและนโยบายการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าสามารถสั่งซื้อและเลือกวิธีการชำระเงินตามข้อมูลที่อ้างอิงจาก Edumall ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ในใบเสร็จรับเงินและเลือกการชำระเงินเป็นเงินสดหลังจากที่ไ ด้รับรหัสเปิดใช้งานของหลักสูตร หลังจากออกใบเสร็จรับเงินของคำสั่งซื้อของลูกค้า Edumall จะต้องยืนยันการสั่งซื้อโดยการติดต่อกับลูกค้าเพื่อความสอดคล้องของข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ ลูกค้าจะต้องชำระเงินและเปิดใช้งานหลักสูตรในเว็บไซต์ Edumall.co.th ลูกค้าจะต้องทำการสอบถามและร้องเรียน (ถ้ามี)

3.2 ขั้นตอนการยืนยัน / ยกเลิกคำสั่งซื้อ หากลูกค้าพบว่าการเรียนการสอนไม่ได้ผล ลูกค้าจะต้องโทรหาสายด่วน 02 105 4415 เพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมในการเปลี่ยนหลักสูตรอื่น ๆ หรือ Edumall จะต้องคืนเงิน 100%

3.3 ขั้นตอนการช่วยเหลือ / การรับประกัน หากลูกค้ามีปัญหาทางเทคนิคใด ๆ โปรดติดต่อ Edumall ภายในเวลาทำการเพื่อรับการช่วยเหลือในทันที สายด่วน: 02 105 4415 อีเมล: info1@edumall.co.th การบริการช่วยเหลือจะประกอบไปด้วย: บริการการตรวจสอบทางด้านเทคนิคและคำแนะนำในการอัพเกรดอุปกรณ์ จัดการข้อผิดพลาดทางเทคนิคเฉพาะส่วน สนับสนุนการบริการ: การอัพเกรดของอุปกรณ์และสายส่งสัญญานโครงข่าย

4. ขั้นตอนการชำระเงิน

การชำระเงินหลังจากที่ได้รับรหัสเปิดใช้งานด้วยเงินสด:

ขั้นตอนที่ 1: ลูกค้าทำการสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 2: Edumall ตรวจสอบการสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 3: Edumall ยืนยันข้อมูลลูกค้า (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ การส่งข้อความ อีเมล)

ขั้นตอนที่ 4: Edumall ส่งคีย์ในการเปิดใช้งานหลักสูตรให้แก่ลูกค้า

ขั้นตอนที่ 5: ลูกค้าได้รับคีย์และทำการชำระเงิน

5. ความปลอดภัยของการทำธุรกรรม

5.1 ไม่ใช้โปรแกรม เครื่องมือหรือรูปแบบอื่นที่จะเข้าไปแทรกแซงระบบหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูล

5.2 ห้ามเผยแพร่ โฆษณาชวนเชื่อ หรือสนับสนุนการกระทำใด ๆ ที่จะเข้าไปแทรกแซง ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเบียดเบียนระบบเว็บไซต์ โทษใด ๆ จะยึดถือตามกฎหมาย

5.3 ข้อมูลการทำธุรกรรมทุกประเภทมีความเป็นส่วนตัวและเป็นความลับ ยกเว้นได้รับการร้องขอจากหน่วยงานราชการ

6. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

6.1 การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 • Edumall จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อและที่อยู่อีเมลในการตั้งค่าประวัติส่วนตัว
 • ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสในระบบที่เป็นความลับ ในฐานะที่เป็นผู้เรียนหรือลูกค้าจะถูกเพิ่มลงในรายการการรับข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษหรือสิทธิพิเศษเป็นประจำจาก Edumall

6.2 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น Edumall มีความประสงค์จะให้การดูแลให้ได้มากที่สุดแก่ลูกค้า Edumall เคารพความเป็นส่วนตัวและจะไม่ขาย ให้เช่าหรือแลกเปลี่ยนชื่อ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากับองค์กรอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อนี้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านเวบไซต์จะช่วย Edumall ได้ในกรณีดังต่อไปนี้:

 • ให้คำปรึกษากับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์
 • แก้ปัญหาของลูกค้า
 • บริการลูกค้าด้วยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ Edumall
 • ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า
 • ดำเนินกิจกรรมการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
เราจะใช้ความรับผิดชอบของเราในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างจริงจัง เรายึดไว้กับมาตรฐานอุตสาหกรรมในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้โดยลูกค้าเสมอ รวมทั้งในระหว่างการส่งและรับข้อมูลด้วย Edumall ยังร้องขอเพื่อยืนยันรหัสผ่านของคุณที่ใช้ในการเข้าถึงบัญชีสำหรับการสั่งซื้อเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ผิดกฎห มายอีกด้วย ถ้า เขา/เธอ ลุกออกจากคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้ออกจากระบบบนเว็บไซต์ ระบบจะทำการออกจากระบบหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งให้โดยอัตโนมัติ

6.3 ช่วงเวลาการปรับปรุงข้อมูล Edumall ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้เป็นความลับจนกว่าบัญชีของ เขา/เธอ จะปิดการใช้งาน Edumall ต้องเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมาย การแก้ไขข้อพิพาทและการบังคับใช้ข้อตกลงของ Edumall ลูกค้าอาจลบหรือยกเลิกการใช้งานบัญชีในเวลาใดก็ได้โดยให้ทำการติดต่อกับ Edumall

6.4 การแบ่งปันข้อมูล Edumall อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในกรณีที่มีการร้องขอโดยทนายความและหน่วยงานราชการ Edumall จะต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ในกรณีที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการปกป้องสิทธิของลูกค้าเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของลูกค้าหรือคนอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบการฉ้อฉล คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (โดยทั่วไปสร้างขึ้นจากตัวอักษรและตัวเลข) ที่วางอยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือดูข้อความ เราและพันธมิตรใช้คุกกี้เพื่อจดจำข้อมูลของลูกค้าเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ ถ้าคุณเลือกที่จะแสดงเว็บไซต์ของเราในภาษาฝรั่งเศส เราจะบันทึกข้อมูลดังกล่าวและแสดงภาษาฝรั่งเศสสำหรับการเข้าถึงในครั้งต่อไป เรายังใช้คุกกี้เพื่อบันทึก ID การเข้าสู่ระบบของคุณด้วย เพื่อช่วยให้คุณสะดวกสบายมากขึ้นในระหว่างขั้นตอนการเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ เบราว์เซอร์ส่วนมากจะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการป้องกันจากการบันทึกของคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ได้ แต่ก็จะทำให้สูญเสียผลประโยชน์จำนวนมากจาก Edumall เราใช้คุกกี้ทั้งแบบชั่วคราวและคุกกี้แบบระยะยาว รุ่นคุกกี้ชั่วคราวจะหมดอายุเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับอีกคุกกี้อีกรุ่นหนึ่งจะบันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของคุณเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง เราใช้บริการของบุคคลที่สามในการกำกับดูแลผลประโยชน์ของบริษัท สำหรับการทำตามพฤติกรรมของลูกค้าในการเข้าถึงเว็บของเรา อย่างไรก็ตาม เราไม่มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในคุกกี้หรือปรับคุกกี้ของพวกเขา ข้อมูลที่เรารวบรวมจากบุคคลที่สามจะเป็นแบบไม่ระบุชื่อทั้งหมดและจะถูกใช้ในการปรับปรุงการให้บริการแล ะประสิทธิภาพด้านการตลาด เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ เราจะสังเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติและเก็บไว้ในแฟ้มเก็บประวัติถาวร ข้อมูลรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่อินเทอร์เน็ต เบราว์เซอร์ ภาษา ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ประวัติศาสตร์การเข้าถึง ระบบผู้ปฏิบัติการ วันที่และข้อมูลอื่นๆ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อหาและวิเคราะห์แนวโน้มในการจัดการเว็บไซต์ของเราและการวิจัยพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

6.5 เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการเปลี่ยนแปลงหรือคุณไม่ได้ใช้บริการ Edumall คุณอาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีการต่อไปนี้: เปลี่ยนข้อมูลบนหน้าเว็บสำหรับการเป็นสมาชิก ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ และโทรหาสายด่วน การสอบถามจากลูกค้าจะได้รับการตอบสนองภายใน 30 วัน Edumall จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เป็นความลับจนกว่าบัญชีของคุณจะถูกปิดการใช้งาน ข้อมูลของท่านจะถูกนำไปใช้และเก็บไว้ตามความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมาย การแก้ไขข้อพิพาทและการบังคับใช้ข้อตกลงของเรา การแก้ไขโปรไฟล์ของลูกค้า: ลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ได้ตลอดเวลาโดยการปรับปรุงบัญชีส่วนตัวของคุณ การเปลี่ยนแปลงของลูกค้าจะได้รับการปรับปรุงทันทีหลังจากนั้น ลบหรือปิดการใช้งานโปรไฟล์: ลูกค้าสามารถลบหรือปิดการใช้งานได้ตลอดเวลาโดยการติดต่อกับ Edumall

6.6 การติดต่อกับหน่วยรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ ในระบบนโยบายหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับ Edumall โปรดติดต่อเราภายใต้ข้อมูลต่อไปนี้สำหรับการช่วยเหลือในทันที สายด่วน: 02 105 4415 หรืออีเมล: info1@edumall.co.th บางหัวข้อในนโยบายการรักษาความลับของ Edumall อาจมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนวิธีการการเก็บรวบรวม ใช้หรือแบ่งปันข้อมูล เราจะทำเป็นธุรกิจขั้นตอนในการแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทางอีเมลและอธิบายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและ ให้เลือกว่าจะอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่หรือไม่

7. การจัดการข้อมูลที่ไม่ดี

7.1 การกระทำต้องห้ามเป็นดังต่อไปนี้

 • คัดค้านกฎหมายของประเทศไทยและการปฏิบัติระหว่างประเทศ ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามและนโยบายที่ออกโดย Edumall
 • ใช้บัญชีผู้ใช้ โพสต์ การทำธุรกรรมของบุคคลอื่นอย่างผิดกฎหมาย
 • โพสต์เนื้อหา: ทำให้เข้าใจผิด ไม่ถูกต้อง หลอกลวงหรือบิดเบือน
 • ส่งสแปมทุกประเภท
 • ใช้ไวรัส มัลแวร์ และอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์หรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของผู้ใช้
 • คัดลอกหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์ รวมถึงลิขสิทธิ์ โลโก้ แบรนด์
 • ใช้ข้อมูลของผู้ใช้อื่นโดยปราศจากความยินยอม

7.2 ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีไว้เพื่อขาย

 • หลักสูตรฟรี การบรรยายจากตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ (บนอินเทอร์เน็ตหรือไม่ได้อยู่บนอินเทอร์เน็ต) จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการค้าขาย ขายกับค่าธรรมเนียมบน Edumall
 • หลักสูตร การบรรยายเกี่ยวกับการเมือง ประเด็นการปลุกปั่นทางศาสนาขัดแย้งกับกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
 • หลักสูตร การบรรยายที่มีภาพและเนื้อหาที่ละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายไทย

8. ความรับผิดในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค

8.1 หากลูกค้ามีปัญหาทางด้านเทคนิค โปรดติดต่อเราภายในเวลาทำการเพื่อจะได้รับการช่วยเหลือในทันที.

 • สายด่วน: 02 105 4415
 • อีเมล: info1@edumall.co.th

8.2 การบริการช่วยเหลือที่ได้ระบุไว้เป็นดังต่อไปนี้:

 • จัดการความผิดพลาดทางเทคนิค
 • ตอบคำถามและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

9. สิทธิและข้อผูกพันของผู้จัดการเว็บไซต์

9.1 สิทธิของผู้จัดการ Edumall

 • ถามหาข้อมูลที่จริงและถูกต้องจากสมาชิก ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าลูกค้าให้ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือละเมิดกฎหมายหรือวัฒนธรรมของไทย Edumall จะปฏิเสธ ระงับหรือยกเลิกสิทธิในการใช้บริการของสมาชิก
 • Edumall จะหยุดปล่อยหลักสูตร แก้ไขหรือลบเนื้อหาในหลักสูตร หาก Edumall ตรวจพบการละเมิดกฎหมายและสิทธิส่วนบุคคลใดๆ
 • Edumall มีสิทธิที่จะถือลิขสิทธิ์ของหลักสูตรในเว็บไซต์ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย Edumall เป็นเจ้าของโลโก้ทั้งหมดและเนื้อหาในภาษาต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดต่อการคัดลอก ใช้และเผยแพร่เนื้อหาในเว็บไซต์อย่างผิดกฎหมาย
 • Edumall มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักสูตรและวิธีการชำระเงิน

9.2 ข้อผูกพันของผู้จัดการ Edumall

 • สร้างเว็บไซต์ รวมทั้งงานหลักบางอย่างเช่นการวิจัย การออกแบบ การจัดซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การพัฒนานโยบายการดำเนินงานของเว็บไซต์ Edumall ในเงื่อนไขและขอบเขตที่ได้รับอนุญาต
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแบบเต็มรูปแบบเกี่ยวกับ Edumall เช่นราคา วิธีการชำระเงิน วิธีการจัดส่ง และอื่นๆ
 • ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีให้ในเว็บไซต์เป็นจริงและถูกต้อง
 • จัดทำรายงานเกี่ยวกับธุรกิจในกรณีที่มีการร้องขอจากหน่วยงานราชการ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการชำระเงิน การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิของลูกค้าและบทบัญญัติของกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. สิทธิและความรับผิดชอบของลูกค้า

10.1 สิทธิ

 • มีส่วนร่วมในหลักสูตร ฟรี/เสียค่าใช้จ่าย ที่จัดให้โดย Edumall
 • มีนโยบายการให้สิทธิพิเศษที่จัดไว้ให้โดย Edumall บนเว็บไซต์และแหล่งอื่น ๆ

10.2 ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบในการรักษาความลับและการเก็บรักษาการบริการที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งหมดภายใต้กา รจดทะเบียนชื่อ รหัสผ่านและอีเมล์
 • ยินยอมที่จะไม่ใช้บริการของ Edumall ในวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ทำลาย สร้างและการแพร่กระจายไวรัสทำให้เกิดความเสียหายกับระบบ การปรับแต่งค่า การส่งของข้อมูลของ Edumall หรือสร้างคำสั่งซื้อปลอมเพื่อเก็งกําไรซึ่งเป็นสาเหตุของความปั่นป่วนของตลาด
 • ไม่กระทำการคัดลอก แก้ไข ส่งต่อ แจกจ่ายหลักสูตรหรือสร้างเครื่องมือที่มีความคล้ายคลึงกับ Edumall โดยไม่ได้รับอนุญาต

11. สิทธิและข้อผูกพันของพันนธมิตรทางการผลิต

 • ความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนโดย Edumall ในการพัฒนา ถ่ายทำหลักสูตรเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหามีคุณภาพสูง การสนับสนุนเฉพาะจะต้องระบุไว้ในสัญญาความร่วมมือ
 • ให้คำแนะนำ และ/หรือ ข้อเสนอในคำสั่งต่อ Edumall เพื่อแก้ไขหรือเพิ่มเติมการบรรยายมัลติมีเดียสำหรับคุณภาพที่ดีขึ้น ในกรณีที่รายละเอียดใด ๆ อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ชื่อเสียง และแบรนด์ของแต่ละฝ่าย
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของหลักสูตรตรงกับคุณสมบัติที่ต้องการทั้งหมด และต้องมีความถูกต้องและไม่ตรงข้ามกับวัฒนธรรมและกฎหมายไทย
 • ชำระภาษีทุกประเภทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมงานกับผู้จัดการ Edumall สำหรับข้อตกลงในกรณีของการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้น

12. พันธสัญญา

ข้อบังคับของเว็บไซต์ Edumall ถูกต้องตามกฎหมายและบังคับใช้ได้นับจากวันที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์ Edumall.co.th อย่างเป็นทางการ Edumall มีสิทธิที่จะปรับและเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนี้ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงและรับผิดชอ บต่อการแจ้งให้ลูกค้าทราบในเว็บไซต์ Edumall ข้อบังคับที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้ทำการประกาศ ลูกค้าทราบและเข้าใจที่จะเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของเว็บไซต์ฝนขณะที่ใช้งานอยู่