นโยบายความเป็นส่วนตัว
EDUMALL.CO.TH

1. หลักการปฏิบัติงาน

1.1   เว็บไซต์ Edumall.co.th (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า Edumall)
ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการหาข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับสินค้า บริการ
หรือมีความต้องการในการซื้อสินค้าออนไลน์
1.2   สินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมบน Edumall
ควรได้รับอนุญาตให้ค้าขาย หมุนเวียนและไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย
1.3   การซื้อและการขายสินค้าและการจัดหาบริการทั้งหมดบน Edumall
จะต้องถูกเปิดเผยต่อสาธารณะและมีความโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจในผลประโยชน์ของผู้บริโภค
1.4   ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายบน Edumall จะต้องเป็นบุคคล และ/หรือ
ธุรกิจที่มีความต้องการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์บน Edumall
ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในขั้นต้น
ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างเป็นกิจจะลักษณะโดยแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของ Edumall
ลูกค้าที่ใช้งานเว็บไซต์นี้จะต้องเห็นด้วยกับสิ่งต่อไปนี้
 • ลูกค้าเป็นบุคคล และ/หรือ ธุรกิจ
 • มีความอำนาจเต็มในการกระทำทางแพ่ง
 • ลูกค้าที่เข้าถึงเว็บไซต์ที่เวลาใด
  สถานที่ใดจะต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติของข้อบังคับนี้อย่างครบถ้วน
 • ลูกค้าจะต้องป้องกันรหัสผ่านของ เขา/เธอ และกำกับดูแลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของลูกค้า
  ลูกค้ามีความเข้าใจและยอมรับว่า เขา/เธอ จะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการใช้บัญชีของ
  เขา/เธอ ในทางที่ผิดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ได้รับอนุญาต

2. ข้อกำหนดทั่วไป

2.1   หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์: การรวบรวมการบรรยายแบบมัลติมีเดียจะอยู่ภายใต้หัวข้อที่แน่นอน
2.2   ราคาขาย: จำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อสิทธิในการเข้าถึง 01 (หนึ่ง)
หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ที่จัดขึ้นโดย Edumall ราคาขายที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
Edumall ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ลูกค้าจำเป็นต้องจ่ายเงินหนึ่งครั้งสำหรับหลักสูตรเพื่อเรียนตลอดไป
2.3   หัวข้อเกี่ยวกับการสร้างพันธมิตร: Edumall ได้ร่วมมือกับครู / ผู้เชี่ยวชาญ / มืออาชีพ /
พนักงานระดับสูง / ผู้จัดการ / นักธุรกิจที่มีขีดความสามารถ การสอนที่ดีเยี่ยม
ทักษะการถ่ายทอด ภาษากาย ฯลฯ
2.4   ครู / ผู้เชี่ยวชาญ / มืออาชีพ จะต้องทำงานร่วมกับ Edumall
เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้มีเนื้อหาที่มีคุณภาพ การบรรยายมัลติมีเดียจะได้รับการบันทึกภาพ,
แก้ไขภาพและผ่านขั้นตอนหลังการผลิตอย่างเป็นมืออาชีพ

3. ขั้นตอนการทำธุรกรรม

3.1   ขั้นตอนการซื้อ
เมื่อต้องการซื้อสินค้าบน Edumall ลูกค้าควรดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 • ค้นหา โดยอ้างถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง
 • อ้างถึงข้อมูลเกี่ยวกับราคาและนโยบายการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง
 • ลูกค้าสามารถสั่งซื้อและเลือกวิธีการชำระเงินตามข้อมูลที่อ้างอิงจาก Edumall
 • ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ในใบเสร็จรับเงินและเลือกการชำระเงินเป็นเงินสดหลังจากที่ไ
  ด้รับรหัสเปิดใช้งานของหลักสูตร
 • หลังจากออกใบเสร็จรับเงินของคำสั่งซื้อของลูกค้า Edumall
  จะต้องยืนยันการสั่งซื้อโดยการติดต่อกับลูกค้าเพื่อความสอดคล้องของข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่
  หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้
 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินและเปิดใช้งานหลักสูตรในเว็บไซต์ Edumall.co.th
 • ลูกค้าจะต้องทำการสอบถามและร้องเรียน (ถ้ามี)
3.2   ขั้นตอนการยืนยัน / ยกเลิกคำสั่งซื้อ
หากลูกค้าพบว่าการเรียนการสอนไม่ได้ผล ลูกค้าจะต้องโทรหาสายด่วน 02 105 4415
เพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมในการเปลี่ยนหลักสูตรอื่น ๆ หรือ Edumall จะต้องคืนเงิน 100%
3.3   ขั้นตอนการช่วยเหลือ / การรับประกัน
หากลูกค้ามีปัญหาทางเทคนิคใด ๆ โปรดติดต่อ Edumall
ภายในเวลาทำการเพื่อรับการช่วยเหลือในทันที
สายด่วน: 02 105 4415 อีเมล: info1@edumall.co.th
การบริการช่วยเหลือจะประกอบไปด้วย:
 • บริการการตรวจสอบทางด้านเทคนิคและคำแนะนำในการอัพเกรดอุปกรณ์
 • จัดการข้อผิดพลาดทางเทคนิคเฉพาะส่วน
 • สนับสนุนการบริการ: การอัพเกรดของอุปกรณ์และสายส่งสัญญานโครงข่าย

4. ขั้นตอนการชำระเงิน

การชำระเงินหลังจากที่ได้รับรหัสเปิดใช้งานด้วยเงินสด:
 • ขั้นตอนที่ 1: ลูกค้าทำการสั่งซื้อ
 • ขั้นตอนที่ 2: Edumall ตรวจสอบการสั่งซื้อ
 • ขั้นตอนที่ 3: Edumall ยืนยันข้อมูลลูกค้า (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ การส่งข้อความ อีเมล)
 • ขั้นตอนที่ 4: Edumall ส่งคีย์ในการเปิดใช้งานหลักสูตรให้แก่ลูกค้า
 • ขั้นตอนที่ 5: ลูกค้าได้รับคีย์และทำการชำระเงิน

5. ความปลอดภัยของการทำธุรกรรม

5.1   ไม่ใช้โปรแกรม
เครื่องมือหรือรูปแบบอื่นที่จะเข้าไปแทรกแซงระบบหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูล
5.2   ห้ามเผยแพร่ โฆษณาชวนเชื่อ หรือสนับสนุนการกระทำใด ๆ ที่จะเข้าไปแทรกแซง
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเบียดเบียนระบบเว็บไซต์
โทษใด ๆ จะยึดถือตามกฎหมาย
5.3   ข้อมูลการทำธุรกรรมทุกประเภทมีความเป็นส่วนตัวและเป็นความลับ
ยกเว้นได้รับการร้องขอจากหน่วยงานราชการ

6. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

6.1   การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
 • Edumall จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
  รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อและที่อยู่อีเมลในการตั้งค่าประวัติส่วนตัว
 • ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสในระบบที่เป็นความลับ
  ในฐานะที่เป็นผู้เรียนหรือลูกค้าจะถูกเพิ่มลงในรายการการรับข่าวสาร
  ข้อเสนอพิเศษหรือสิทธิพิเศษเป็นประจำจาก Edumall
6.2   การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ตามคำขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น Edumall
มีความประสงค์จะให้การดูแลให้ได้มากที่สุดแก่ลูกค้า Edumall
เคารพความเป็นส่วนตัวและจะไม่ขาย ให้เช่าหรือแลกเปลี่ยนชื่อ
รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากับองค์กรอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อนี้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านเวบไซต์จะช่วย Edumall ได้ในกรณีดังต่อไปนี้:
 • ให้คำปรึกษากับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์
 • แก้ปัญหาของลูกค้า
 • บริการลูกค้าด้วยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ Edumall
 • ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า
 • ดำเนินกิจกรรมการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
เราจะใช้ความรับผิดชอบของเราในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างจริงจัง
เรายึดไว้กับมาตรฐานอุตสาหกรรมในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้โดยลูกค้าเสมอ
รวมทั้งในระหว่างการส่งและรับข้อมูลด้วย
Edumall
ยังร้องขอเพื่อยืนยันรหัสผ่านของคุณที่ใช้ในการเข้าถึงบัญชีสำหรับการสั่งซื้อเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ผิดกฎห
มายอีกด้วย ถ้า เขา/เธอ ลุกออกจากคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้ออกจากระบบบนเว็บไซต์
ระบบจะทำการออกจากระบบหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งให้โดยอัตโนมัติ
6.3   ช่วงเวลาการปรับปรุงข้อมูล
Edumall ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้เป็นความลับจนกว่าบัญชีของ เขา/เธอ
จะปิดการใช้งาน Edumall
ต้องเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมาย
การแก้ไขข้อพิพาทและการบังคับใช้ข้อตกลงของ Edumall
ลูกค้าอาจลบหรือยกเลิกการใช้งานบัญชีในเวลาใดก็ได้โดยให้ทำการติดต่อกับ Edumall
6.4   การแบ่งปันข้อมูล
Edumall
อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในกรณีที่มีการร้องขอโดยทนายความและหน่วยงานราชการ
Edumall จะต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
ในกรณีที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการปกป้องสิทธิของลูกค้าเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของลูกค้าหรือคนอื่น ๆ
เพื่อตรวจสอบการฉ้อฉล
คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (โดยทั่วไปสร้างขึ้นจากตัวอักษรและตัวเลข)
ที่วางอยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือดูข้อความ
เราและพันธมิตรใช้คุกกี้เพื่อจดจำข้อมูลของลูกค้าเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์
ถ้าคุณเลือกที่จะแสดงเว็บไซต์ของเราในภาษาฝรั่งเศส
เราจะบันทึกข้อมูลดังกล่าวและแสดงภาษาฝรั่งเศสสำหรับการเข้าถึงในครั้งต่อไป เรายังใช้คุกกี้เพื่อบันทึก
ID การเข้าสู่ระบบของคุณด้วย
เพื่อช่วยให้คุณสะดวกสบายมากขึ้นในระหว่างขั้นตอนการเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์
เบราว์เซอร์ส่วนมากจะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการป้องกันจากการบันทึกของคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ได้
แต่ก็จะทำให้สูญเสียผลประโยชน์จำนวนมากจาก Edumall
เราใช้คุกกี้ทั้งแบบชั่วคราวและคุกกี้แบบระยะยาว รุ่นคุกกี้ชั่วคราวจะหมดอายุเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ของคุณ
สำหรับอีกคุกกี้อีกรุ่นหนึ่งจะบันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของคุณเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เราใช้บริการของบุคคลที่สามในการกำกับดูแลผลประโยชน์ของบริษัท
สำหรับการทำตามพฤติกรรมของลูกค้าในการเข้าถึงเว็บของเรา อย่างไรก็ตาม
เราไม่มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในคุกกี้หรือปรับคุกกี้ของพวกเขา
ข้อมูลที่เรารวบรวมจากบุคคลที่สามจะเป็นแบบไม่ระบุชื่อทั้งหมดและจะถูกใช้ในการปรับปรุงการให้บริการแล
ะประสิทธิภาพด้านการตลาด
เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ เราจะสังเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติและเก็บไว้ในแฟ้มเก็บประวัติถาวร
ข้อมูลรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่อินเทอร์เน็ต เบราว์เซอร์ ภาษา ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ประวัติศาสตร์การเข้าถึง ระบบผู้ปฏิบัติการ วันที่และข้อมูลอื่นๆ
เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อหาและวิเคราะห์แนวโน้มในการจัดการเว็บไซต์ของเราและการวิจัยพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้
6.5   เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล
หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการเปลี่ยนแปลงหรือคุณไม่ได้ใช้บริการ Edumall คุณอาจแก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีการต่อไปนี้:
เปลี่ยนข้อมูลบนหน้าเว็บสำหรับการเป็นสมาชิก ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ และโทรหาสายด่วน
การสอบถามจากลูกค้าจะได้รับการตอบสนองภายใน 30 วัน Edumall
จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เป็นความลับจนกว่าบัญชีของคุณจะถูกปิดการใช้งาน
ข้อมูลของท่านจะถูกนำไปใช้และเก็บไว้ตามความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมาย
การแก้ไขข้อพิพาทและการบังคับใช้ข้อตกลงของเรา
การแก้ไขโปรไฟล์ของลูกค้า:
ลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ได้ตลอดเวลาโดยการปรับปรุงบัญชีส่วนตัวของคุณ
การเปลี่ยนแปลงของลูกค้าจะได้รับการปรับปรุงทันทีหลังจากนั้น
ลบหรือปิดการใช้งานโปรไฟล์: ลูกค้าสามารถลบหรือปิดการใช้งานได้ตลอดเวลาโดยการติดต่อกับ Edumall
6.6   การติดต่อกับหน่วยรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ ในระบบนโยบายหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับ Edumall
โปรดติดต่อเราภายใต้ข้อมูลต่อไปนี้สำหรับการช่วยเหลือในทันที
สายด่วน: 02 105 4415 หรืออีเมล: info1@edumall.co.th
บางหัวข้อในนโยบายการรักษาความลับของ Edumall อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ถ้าเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนวิธีการการเก็บรวบรวม ใช้หรือแบ่งปันข้อมูล
เราจะทำเป็นธุรกิจขั้นตอนในการแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทางอีเมลและอธิบายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและ
ให้เลือกว่าจะอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่หรือไม่

7. การจัดการข้อมูลที่ไม่ดี

7.1   การกระทำต้องห้ามเป็นดังต่อไปนี้

 • คัดค้านกฎหมายของประเทศไทยและการปฏิบัติระหว่างประเทศ
  ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามและนโยบายที่ออกโดย Edumall
 • ใช้บัญชีผู้ใช้ โพสต์ การทำธุรกรรมของบุคคลอื่นอย่างผิดกฎหมาย
 • โพสต์เนื้อหา: ทำให้เข้าใจผิด ไม่ถูกต้อง หลอกลวงหรือบิดเบือน
 • ส่งสแปมทุกประเภท
 • ใช้ไวรัส มัลแวร์ และอื่นๆ
  ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์หรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของผู้ใช้
 • คัดลอกหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์ รวมถึงลิขสิทธิ์ โลโก้ แบรนด์
 • ใช้ข้อมูลของผู้ใช้อื่นโดยปราศจากความยินยอม
7.2   ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีไว้เพื่อขาย
 • หลักสูตรฟรี การบรรยายจากตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ
  (บนอินเทอร์เน็ตหรือไม่ได้อยู่บนอินเทอร์เน็ต) จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการค้าขาย
  ขายกับค่าธรรมเนียมบน Edumall
 • หลักสูตร การบรรยายเกี่ยวกับการเมือง
  ประเด็นการปลุกปั่นทางศาสนาขัดแย้งกับกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
 • หลักสูตร การบรรยายที่มีภาพและเนื้อหาที่ละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายไทย

8. ความรับผิดในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค

8.1   หากลูกค้ามีปัญหาทางด้านเทคนิค
โปรดติดต่อเราภายในเวลาทำการเพื่อจะได้รับการช่วยเหลือในทันที.
 • สายด่วน: 02 105 4415
 • อีเมล: info1@edumall.co.th
8.2   การบริการช่วยเหลือที่ได้ระบุไว้เป็นดังต่อไปนี้:
 • จัดการความผิดพลาดทางเทคนิค
 • ตอบคำถามและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

9. สิทธิและข้อผูกพันของผู้จัดการเว็บไซต์

9.1   สิทธิของผู้จัดการ Edumall
 • ถามหาข้อมูลที่จริงและถูกต้องจากสมาชิก
  ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าลูกค้าให้ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือละเมิดกฎหมายหรือวัฒนธรรมของไทย
  Edumall จะปฏิเสธ ระงับหรือยกเลิกสิทธิในการใช้บริการของสมาชิก
 • Edumall จะหยุดปล่อยหลักสูตร แก้ไขหรือลบเนื้อหาในหลักสูตร หาก Edumall
  ตรวจพบการละเมิดกฎหมายและสิทธิส่วนบุคคลใดๆ
 • Edumall
  มีสิทธิที่จะถือลิขสิทธิ์ของหลักสูตรในเว็บไซต์ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย
  Edumall เป็นเจ้าของโลโก้ทั้งหมดและเนื้อหาในภาษาต่างๆ
  ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดต่อการคัดลอก ใช้และเผยแพร่เนื้อหาในเว็บไซต์อย่างผิดกฎหมาย
 • Edumall มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักสูตรและวิธีการชำระเงิน
9.2   ข้อผูกพันของผู้จัดการ Edumall
 • สร้างเว็บไซต์ รวมทั้งงานหลักบางอย่างเช่นการวิจัย การออกแบบ
  การจัดซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  การพัฒนานโยบายการดำเนินงานของเว็บไซต์ Edumall
  ในเงื่อนไขและขอบเขตที่ได้รับอนุญาต
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแบบเต็มรูปแบบเกี่ยวกับ Edumall เช่นราคา วิธีการชำระเงิน
  วิธีการจัดส่ง และอื่นๆ
 • ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีให้ในเว็บไซต์เป็นจริงและถูกต้อง
 • จัดทำรายงานเกี่ยวกับธุรกิจในกรณีที่มีการร้องขอจากหน่วยงานราชการ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการชำระเงิน การโฆษณา การส่งเสริมการขาย
  การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  การคุ้มครองสิทธิของลูกค้าและบทบัญญัติของกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. สิทธิและความรับผิดชอบของลูกค้า

10.1   สิทธิ
 • มีส่วนร่วมในหลักสูตร ฟรี/เสียค่าใช้จ่าย ที่จัดให้โดย Edumall
 • มีนโยบายการให้สิทธิพิเศษที่จัดไว้ให้โดย Edumall บนเว็บไซต์และแหล่งอื่น ๆ
10.2   ความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบในการรักษาความลับและการเก็บรักษาการบริการที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งหมดภายใต้กา
  รจดทะเบียนชื่อ รหัสผ่านและอีเมล์
 • ยินยอมที่จะไม่ใช้บริการของ Edumall ในวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ทำลาย
  สร้างและการแพร่กระจายไวรัสทำให้เกิดความเสียหายกับระบบ การปรับแต่งค่า
  การส่งของข้อมูลของ Edumall
  หรือสร้างคำสั่งซื้อปลอมเพื่อเก็งกําไรซึ่งเป็นสาเหตุของความปั่นป่วนของตลาด
 • ไม่กระทำการคัดลอก แก้ไข ส่งต่อ แจกจ่ายหลักสูตรหรือสร้างเครื่องมือที่มีความคล้ายคลึงกับ
  Edumall โดยไม่ได้รับอนุญาต

11. สิทธิและข้อผูกพันของพันนธมิตรทางการผลิต

 • ความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนโดย Edumall ในการพัฒนา
  ถ่ายทำหลักสูตรเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหามีคุณภาพสูง
  การสนับสนุนเฉพาะจะต้องระบุไว้ในสัญญาความร่วมมือ
 • ให้คำแนะนำ และ/หรือ ข้อเสนอในคำสั่งต่อ Edumall
  เพื่อแก้ไขหรือเพิ่มเติมการบรรยายมัลติมีเดียสำหรับคุณภาพที่ดีขึ้น ในกรณีที่รายละเอียดใด ๆ
  อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ชื่อเสียง และแบรนด์ของแต่ละฝ่าย
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของหลักสูตรตรงกับคุณสมบัติที่ต้องการทั้งหมด
  และต้องมีความถูกต้องและไม่ตรงข้ามกับวัฒนธรรมและกฎหมายไทย
 • ชำระภาษีทุกประเภทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมงานกับผู้จัดการ Edumall สำหรับข้อตกลงในกรณีของการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้น

12. พันธสัญญา

ข้อบังคับของเว็บไซต์ Edumall
ถูกต้องตามกฎหมายและบังคับใช้ได้นับจากวันที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์ Edumall.co.th
อย่างเป็นทางการ Edumall
มีสิทธิที่จะปรับและเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนี้ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงและรับผิดชอ
บต่อการแจ้งให้ลูกค้าทราบในเว็บไซต์ Edumall
ข้อบังคับที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้ทำการประกาศ
ลูกค้าทราบและเข้าใจที่จะเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของเว็บไซต์ฝนขณะที่ใช้งานอยู่

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์จะปิดทำการในวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ค่ะ