ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

เกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้: เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับบัญชี Edumall คุณจะต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องเกี่ยวกับชื่อ อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ของคุณ เพราะข้อมูลเหล่านี้จำเป็นสำหรับสนับสนุนผู้ใช้งานขณะที่คุณใช้บริการที่ Edumall.co.th ดังนั้นทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ถ้าหากข้อมูลที่คุณให้ทางเราไม่เป็นความจริงหรือไม่ครบถ้วน ข้อมูลที่คุณได้ให้ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนนั้นจะช่วยให้เราสามารถนำเสนอเนื้อหาและบริการให้กับคุณได้อย่างถูกต้อง
รหัสผ่านของบัญชี: หลังจากขั้นตอนการชำระเงิน ในบัญชีของคุณจะได้รับรหัสผ่านและรหัสผ่านนี้จะถูกใช้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ ของ Edumall และระบบการให้บริการอื่นๆ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ เนื่องจากการถูกขโมยรหัสผ่าน เราจะไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนอันเกิดจากโอกาสทางธุรกิจที่เกิดจากการ ใช้ หรือใช้เว็บไซต์ หรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ในทางที่ผิด
คุณต้องไม่ใช้โปรแกรม เครื่องมือหรือวิธีการออกแบบใดๆ ที่มารบกวน, ทำลาย หรือ จำกัดการเรียนการสอนของ Edumall หากคุณละเมิดข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ ทางเราจะยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน ของคุณและคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายตามข้อบังคับทางกฎหมาย
คุณต้องไม่สนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมใด ๆ ที่ละเมิดต่อข้อกำหนดการใช้งาน ที่จะแทรกแทรงการทำลายข้อมูลของการสอนในระบบ Edumall คุณต้องไม่แบ่งสิทธิการควบคุมบัญชีการใช้งานของคุณให้กับผู้อื่น ถ้ามีการแบ่งสิทธิการควบคุมสบัญชีการใช้งานร่วมกัน ทางเราจะลบบัญชีนั้นออกจากระบบทันที
คุณต้องไม่โยกย้าย, เปลี่ยนแปลง, ปกปิดลิขสิทธิ์, เครื่องหมายทางการค้า หรือ เครื่องหมายบริการใด ๆ ที่มาพร้อมกับเนื้อหาของ Edumall และคุณต้องไม่ทำซ้ำ, แก้ไข หรือ ดัดแปลง เพื่อที่จะเตรียมดำเนินการแสดง เผยแพร่ แจกจ่าย ส่งต่อ ออกอากาศ ขายหรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของ Edumall หากคุณละเมิดข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ ทาง Edumall จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของคุณกับทาง Edumall และคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายตามข้อบังคับทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในทางที่ก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ หรือเกิดความขัดข้องในการเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าว หรือใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย, หลอกลวง, เป็นอันตราย หรือ เป็นการเชื่อมต่อกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย หรือกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่หลอกลวงและมีจุดประสงค์ที่เป็นอันตราย ถ้าหากคุณละเมิดข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ทาง Edumall จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของคุณกับทาง Edumall และคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายตามหลักกฎหมาย
ในระหว่างการพูดคุย สื่อสารในระบบ edumall ควรใช้คำพูดที่สุภาพ นุ่มนวล ไพเราะ ไม่หยาบคาย เป็นคำพูดในเชิงบวก ไม่พูดติเตียนให้ร้ายผู้อื่น (รวมถึง ไม่มีข้อจำกัดต่อเชื้อชาติ, ศาสนา, เพศ, อายุ, รสนิยมทางเพศ หรือความพิการทางร่างกาย หรือจิตใจ )
คุณต้องไม่ลอกเลียนแบบบุคคลใดๆ หรือพยายามทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าคุณเป็นคนในระบบของ Edumall หากคุณละเมิดข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ทาง Edumall จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของคุณกับทาง Edumall
หากคุณละเมิดกฎใด ๆ เหล่านี้ ทางเราจะระงับหรือยุติบัญชีของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้ให้ไว้กับเราและให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานในการตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสม
Edumall จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวใด ๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การหยุดชะงักของการขนส่ง, การเชื่อมต่อไฟฟ้าขัดข้อง, อุปกรณ์ชำรุด หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
คุณต้องไม่ส่งเสริมและเผยแพร่พฤติกรรมที่บิดเบือน ซึ่งขัดต่ออำนาจความคิดเห็นทางการเมืองและนโยบายของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์ใดๆ ก็ตาม หากคุณละเมิดกฎเหล่านี้ทางเราจะไม่เพียงแต่ยกเลิกบัญชีการใช้งานของคุณ แต่เราจะส่งข้อมูลทั้งหมดของคุณที่ได้ให้ไว้กับเราต่อเจ้าพนักงานเพื่อตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมาย ข้อมูลของคุณทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทางเราจะไม่มีการขายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม
Edumall ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ แก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีของคุณ ในกรณีที่คุณละเมิดกฎใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณยินยอมก่อน
Edumall ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวกับแนวทางแบบใหม่หรือระเบียบปฏิบัติที่แตกต่างไปจากเดิม และทางเราจะแจ้งให้คุณทราบ ผ่านบนเว็บไซต์หรือช่องทางอื่น ๆ ของ Edumall อย่างเป็นทางการต่อไป

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์จะปิดทำการในวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ค่ะ